خانه / تکنولوژی / نرخ پرش Bounce Rate

نرخ پرش Bounce Rate

۲۱ تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان (بخش دوم)

21 تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان

۲۱ تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان (بخش دوم) بعدازآن که کاربران به وب‌سایتتان وارد و مشغول استفاده از آن شدند، گام بعدی توجه به حفظ آن‌هاست. مفهوم «حفظ کاربر» به تعداد کاربرانی برمی‌گردد که مجدداً به وب‌سایت شما بازمی‌گردند و به‌طور منظم از محصول شما استفاده می‌کنند. اولین عامل …

بیشتر بخوانید »

۲۱ تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان (بخش اول)

21 تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان

۲۱ تاکتیک برای حفظ کاربران سایت تان  (بخش اول) بعدازآن که کاربران به وب‌سایتتان وارد و مشغول استفاده از آن شدند، گام بعدی توجه به حفظ آن‌هاست. مفهوم «حفظ کاربر» به تعداد کاربرانی برمی‌گردد که مجدداً به وب‌سایت شما بازمی‌گردند و به‌طور منظم از محصول شما استفاده می‌کنند. اولین عامل …

بیشتر بخوانید »

۵ روش برای کاهش سریع Bounce Rate

5 روش برای کاهش سریع Bounce Rate

همانطور که می دانید نرخ پرش Bounce Rate یک عامل منفی در سایت شماست که طبق الگوریتم پاندای گوگل سایتهایی با نرخ پرش بالا نمیتوانند جایگاه خوبی در نتایج جست و جو داشته باشند. زیرا سایتی که نرخ پرش بالایی دارد حتما مشکلی دارد که کاربران تمایلی به ماندن در …

بیشتر بخوانید »