کارآفرین نیوز http://www.karafarinnews.ir سایت خبری آموزشی کارآفرین نیوز Mon, 12 Mar 2018 10:32:05 +0000 fa-IR hourly 1 معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/#respond Mon, 12 Mar 2018 10:23:22 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6026 معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش اکنون در دهه ای که ما زندگی می کنیم همه شرکتها از لحاظ تبلیغات و بازاریابی و هزینه نمودن بسیار زیاد در صف اول قرار گرفته اند که این مهم باعث ضربه زدن به شرکتهای نوپا و جدید  الورود شده است هرگز در طول  تاریخ ،رسیدن شمار زیادی …

نوشته معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/feed/ 0
۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 11 Mar 2018 16:05:56 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6023 ۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی ممکن است در ابتدا زمانی که به بهبود و ارتقای کسب و کار خود می اندیشید، به استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک راه موثر فکر نکنید اما باید بدانید در قرن بیست و یکم بدون شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از …

نوشته ۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0
آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Thu, 08 Mar 2018 17:24:16 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6013 آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ این روزها به نظر می رسد که شبکه های اجتماعی و بازاریابی مربوط به آن جای ایمیل و بازاریابی ایمیلی را گرفته است. شاید اگر مخاطب خود را عام در نظر بگیرید اینطور به نظر برسد که در کشور ما، بازاریابی ایمیلی جایگاه خود را از دست داده است. …

نوشته آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
تبلیغات موفق برای کسب‌ و کارهای کوچک http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9/#respond Thu, 08 Mar 2018 16:42:12 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6010 تبلیغات موفق برای کسب‌ و کارهای کوچک هیچ کس نمی‌تواند موفقیت یک تبلیغ را ضمانت کند. تنها راه مطمئن شدن، تست کردن آن است! ولی تعدادی از عناصر هستند که با بکار بردن آنها می‌توان شانس موفقیت یک تبلیغ را افزایش داد. از این عناصر جهت موفقیت در تبلیغ استفاده نمایید: ۱) تهیه تبلیغ هوشمندانه …

نوشته تبلیغات موفق برای کسب‌ و کارهای کوچک اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9/feed/ 0
تبلیغات همسان چیست و چگونه استفاده می شود؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/14/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/14/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4/#respond Mon, 05 Mar 2018 15:38:23 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6005 تبلیغات همسان چیست و چگونه استفاده می شود؟ حتما تابه‌حال عبارت تبلیغات همسان به گوش‌تان خورده است یا از انواع آنها استفاده کرده‌اید. بازاریابی همسان یکی از داغ‌ترین استراتژی‌های جدید در بازاریابی دیجیتال است. بیشتر رقبا اطلاعات چندانی از ایناستراتژی فوق‌العاده در تبلیغات دیجیتال ندارند و دقیقا به همین دلیل است که می‌خواهیم درباره‌ی آن اطلاعات بیشتری در اختیار …

نوشته تبلیغات همسان چیست و چگونه استفاده می شود؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/14/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4/feed/ 0
کتاب تست مامان :کتابی که باید قبل از شروع هر کاری بخوایند http://www.karafarinnews.ir/1396/12/10/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d9%88/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/10/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d9%88/#respond Thu, 01 Mar 2018 11:07:17 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6001 کتاب تست مامان :کتابی که باید قبل از شروع هر کاری بخوایند تست مامان، ابزار ارزشمند اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری یه ایده‌ به نظر محشر و فوق العاده داری ولی اون رویِ منفی نِگَرِت مدام میپرسه که ایدتون واقعا اونطور که میخوای پیش میره یا نه؟ چقد استقبال میشه ازش؟ نکنه درآمد …

نوشته کتاب تست مامان :کتابی که باید قبل از شروع هر کاری بخوایند اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/10/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d9%88/feed/ 0
چگونه مشتریان را متقاعد به خرید کنیم؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/09/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/09/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Wed, 28 Feb 2018 13:39:03 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=5997 چگونه مشتریان را متقاعد به خرید کنیم؟ شاید سوال بنیادین بسیاری از فروشندگان و نیروهای فروش شرکت‌ها این باشد که چگونه مشتری را قانع کنیم از ما خرید کند؟ در دنیای رقابتی امروزی، علاوه بر آشنایی با روش‌های مشتری‌یابی (پیدا کردن مشتری)، باید برای متقاعدسازی انواع مشتریان نیز برنامه داشته باشیم تا نظر آن‌ها را جلب کنیم و در …

نوشته چگونه مشتریان را متقاعد به خرید کنیم؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/09/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0
۵ گام مهم در ارائه تبلیغات هدفمند http://www.karafarinnews.ir/1396/12/08/5-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/08/5-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af/#respond Tue, 27 Feb 2018 12:06:34 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=5994 ۵ گام مهم در ارائه تبلیغات هدفمند توجه به اهداف تبلیغات و دوراندیشی نسبت به نتایج آن یکی از مهمترین گام ها قبل از اجرایی شدن آن است؛ در حالی که به علت هزینه ی بالای تبلیغات در دنیای امروز مدیریت آن بسیار اهمیت می یابد و تبلیغات هدفمند و با استراتژی های از پیش تعیین …

نوشته ۵ گام مهم در ارائه تبلیغات هدفمند اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/08/5-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af/feed/ 0
دلیل عدم رشد کسب و کارتان چیست؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 25 Feb 2018 17:11:46 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=5986 دلیل عدم رشد کسب و کارتان چیست؟ چرا کسب و کارتان رشد نمی کند؟» زمانی که نگاهی حتی گذرا به بازار می اندازیم متوجه می شویم که اغلب کسب و کارها  و برندها خسته کننده هستند. چرا؟ چون کسب و کارها چه جدید چه قدیمی به دنبال خلق نوآوری یا خلاقیت نیستند، آنها عموماً کارهای …

نوشته دلیل عدم رشد کسب و کارتان چیست؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
چگونه بازاریابی ارجاعی را شروع کنیم؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Sun, 25 Feb 2018 17:04:02 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=5985 چگونه بازاریابی ارجاعی را شروع کنیم؟ تحقیقات نشان داده‌اند که بازاریابی ارجاعی (Referral Marketing) از بهترین روش‌های بازاریابی است که یک شرکت در طول حیات خود می‌تواند از آن استفاده کند. بازاریابی ارجاعی که گاهی از آن با عنوان بازاریابی دهان به دهان نیز یاد می‌شود به شکل ساده شده، همان خرید یک مشتری به خاطر …

نوشته چگونه بازاریابی ارجاعی را شروع کنیم؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0