کارآفرین نیوز http://www.karafarinnews.ir سایت خبری آموزشی کارآفرین نیوز Wed, 17 Oct 2018 16:45:57 +0000 fa-IR hourly 1 کمپین تبلیغاتی چیست و اصول طراحی کمپین های تبلیغاتی موفق چیست؟ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/#respond Sun, 08 Apr 2018 16:08:17 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6057 کمپین تبلیغاتی چیست و اصول طراحی کمپین های تبلیغاتی موفق چیست؟ کمپین تبلیغاتی به معنای استفاده از کانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی است. یک پیام یکسان با تمی مشترک از طریق رسانه ها و بسترهای مختلف، که در برخی مواقع ثابت هستند، به اشتراک گذاشته می شود. چارچوب زمانی کمپین های تبلیغاتی عموما …

نوشته کمپین تبلیغاتی چیست و اصول طراحی کمپین های تبلیغاتی موفق چیست؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/feed/ 0
چگونگی تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی با سنجش VQVC http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/#respond Sun, 08 Apr 2018 16:05:05 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6056 چگونگی تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی با سنجش VQVC قبل از تصمیم گیری برای تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی و تبلیغات آنلاین در رسانه های دیجیتال (کانال های بازاریابی اینترنتی)، حتما میزان اثربخشی رسانه های دیجیتال و تبلیغات اینترنتی سال گذشته خود را مورد نقد و بررسی قرار دهید. ابتدا استراتژی های بازاریابی اینترنتی سال گذشته برند …

نوشته چگونگی تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی با سنجش VQVC اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1397/01/19/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/feed/ 0
راه اندازی یک کسب و کار موفق بر اساس اصول جهانی موفقیت http://www.karafarinnews.ir/1397/01/09/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d9%88/ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/09/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d9%88/#respond Thu, 29 Mar 2018 05:58:54 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6052 راه اندازی یک کسب و کار موفق بر اساس اصول جهانی موفقیت برای راه اندازی یک کسب و کار موفق چه مراحلی را باید طی کنم؟ در این مقاله می خواهم پاسخی جذاب، علمی و کاربردی به شما بدهم و گام به گام شما را برای راه اندازی یک کسب و کار موفق هدایت کنم. در ابتدا به دو …

نوشته راه اندازی یک کسب و کار موفق بر اساس اصول جهانی موفقیت اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1397/01/09/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d9%88/feed/ 0
جملات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می‌شود http://www.karafarinnews.ir/1397/01/07/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c/ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/07/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c/#respond Tue, 27 Mar 2018 15:15:53 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=2224 جملات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می‌شود آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی محصولات را می‌خریم و سایر محصولات را بر روی قفسه باقی می‌گذاریم؟ چگونه میان تمام گزینه‌های موجود، یکی را انتخاب می‌کنیم، در حالی که در بیشتر موارد، تجربه‌ی کمی در استفاده از محصولاتی داریم که باید از میان‌شان یکی را …

نوشته جملات تبلیغاتی که باعث افزایش فروش می‌شود اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1397/01/07/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c/feed/ 0
چگونه کسب‌ و کار را توسط توسعه بازار گسترش دهیم؟ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b3/ http://www.karafarinnews.ir/1397/01/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b3/#respond Mon, 26 Mar 2018 15:08:02 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6045 چگونه کسب‌ و کار را توسط توسعه بازار گسترش دهیم؟ انتظارات از بازارهای کسب‌ و کار، مانند هر چیز دیگری، با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. وقتی کسب‌ و کار شما رشد می‌کند و سهم بازار آن افزایش می‌یابد احتمالاً با محدودیت‌های رشد بازار هدف اصلی خود روبرو می‌شوید. برنامه‌ریزی و اجرای یک استراتژی رشد …

نوشته چگونه کسب‌ و کار را توسط توسعه بازار گسترش دهیم؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1397/01/06/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b3/feed/ 0
روش های کاهش Bounce Rate (نرخ پرش) http://www.karafarinnews.ir/1396/12/23/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-bounce-rate-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%b1%d8%b4/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/23/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-bounce-rate-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%b1%d8%b4/#respond Wed, 14 Mar 2018 16:11:16 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6037 روش های کاهش Bounce Rate (نرخ پرش)   هرگاه بازدیدکنندهای به سایت شما بیاید و بدون کلیک روی لینکی یا بازدید از دیگر صفحات از وب‌سایت شما خارج شود به‌عنوان یک پرش شناخته می‌شود. این مبنا به‌عنوان bounce rate  یا نرخ پرش محاسبه می‌شود و کاهش این عدد همراه با افزایش تعداد صفحه مشاهده‌شده در …

نوشته روش های کاهش Bounce Rate (نرخ پرش) اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/23/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-bounce-rate-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%b1%d8%b4/feed/ 0
راهکار هایی برای توسعه کسب و کارهای کوچک http://www.karafarinnews.ir/1396/12/22/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/22/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86/#respond Tue, 13 Mar 2018 09:07:48 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6034 راهکار هایی برای توسعه کسب و کارهای کوچک اگر به تازگی یک کسب و کار را شروع کرده اید، باید چندین نکته را به خاطر داشته باشید تا موفق شوید. به یاد داشته باشید در مسیر پر فراز و نشیبی قدم گذاشته اید. در طول مسیرتان موفقیت ها و شکست های فراوانی را تجربه خواهید …

نوشته راهکار هایی برای توسعه کسب و کارهای کوچک اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/22/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86/feed/ 0
معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/#respond Mon, 12 Mar 2018 10:23:22 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6026 معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش اکنون در دهه ای که ما زندگی می کنیم همه شرکتها از لحاظ تبلیغات و بازاریابی و هزینه نمودن بسیار زیاد در صف اول قرار گرفته اند که این مهم باعث ضربه زدن به شرکتهای نوپا و جدید  الورود شده است هرگز در طول  تاریخ ،رسیدن شمار زیادی …

نوشته معرفی روش های نوین بازاریابی و فروش اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/21/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/feed/ 0
۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 11 Mar 2018 16:05:56 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6023 ۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی ممکن است در ابتدا زمانی که به بهبود و ارتقای کسب و کار خود می اندیشید، به استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک راه موثر فکر نکنید اما باید بدانید در قرن بیست و یکم بدون شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از …

نوشته ۶ روش کلیدی برای جذب مشتریان از شبکه های اجتماعی اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/20/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0
آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Thu, 08 Mar 2018 17:24:16 +0000 http://www.karafarinnews.ir/?p=6013 آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ این روزها به نظر می رسد که شبکه های اجتماعی و بازاریابی مربوط به آن جای ایمیل و بازاریابی ایمیلی را گرفته است. شاید اگر مخاطب خود را عام در نظر بگیرید اینطور به نظر برسد که در کشور ما، بازاریابی ایمیلی جایگاه خود را از دست داده است. …

نوشته آیا هنوز بازاریابی ایمیلی موثر است؟ اولین بار در کارآفرین نیوز پدیدار شد.

]]>
http://www.karafarinnews.ir/1396/12/17/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0