• احیای وزارت بازرگانی؛ خوب یا بد؟

    احیای وزارت بازرگانی؛ خوب یا بد؟

    هیات وزیان دولت سیزدهم احیاء دوباره وزارت بازرگانی را تصویب کرده و معاون مجلس دولت و سازمان برنامه را نیز مامور پیگیری آن کرده است؛ حال رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید دولت سیزدهم معتقد به تشکیل…

کارآفرینی

پربازدیدترین