• معضلی به نام کمبود عرضه مسکن

    معضلی به نام کمبود عرضه مسکن

    بالا رفتن نرخ اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن حاصل کمبود عرضه در این بازار است و اصلاح آن نیاز به اتخاذ سیاست های جدید و موثر از سوی دولت و دستگاه های ذی ربط دارد.

کارآفرینی

پربازدیدترین