همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۹۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد. هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.

قیمت طلا کاهشی بود و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۲۹۰,۹۰۰ (دو میلیون و دویست و نود هزار و نهصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵۹ درصدی داشته است.

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۵۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹,۹۲۳,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و بیست و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۸,۴۰۰ (چهل و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱۷ درصدی داشته است.

دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۱,۳۳۹ (چهل و یک هزار و سیصد و سی و نه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۴۳۳ (پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی و سه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۶۳,۱۷۷ (شصت و سه هزار و یکصد و هفتاد و هفت) تومان به ۶۲,۹۶۰ (شصت و دو هزار و نهصد و شصت) تومان رسید.

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۱۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۳۸۰ (سیزده هزار و سیصد و هشتاد) تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۶,۸۷۹ (سی و شش هزار و هشتصد و هفتاد و نه) تومان قیمت خورد.