بر اساس اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند درآمد اشخاص را از طریق منابع مختلفی که حقوق دریافت می‌کنند، شناسایی کند.

سازمان مالیاتی می‌تواند درآمد اشخاص را شناسایی کند

به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در قانون بودجه، عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره ۱۲ درج شده مستثنی شد، گفت: طبق قانون نرخ مالیات به نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد.

«شاهین مستوفی»، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد در نظر گرفتن بندی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد در بودجه سال جاری و عملکرد آن گفت: این موضوع فعلا ناظر بر بحث حقوق و مزایا است. به این معنا که با این حکم قانونی تلاش شد تا بحث مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود تا مردم بدانند سازمان امور مالیاتی می‌تواند درآمد اشخاص را از طریق منابع مختلفی که حقوق دریافت می‌کنند، شناسایی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه حقوق سازمان امور مالیاتی از این موضوع پشتیبانی می‌کند، گفت: به این ترتیب اگر نام فردی در لیست دو کارفرما وجود داشته باشد، سازمان امور مالیاتی به کارفرمای دوم اعلام می‌کند تا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات ظرف مدت ده روز اقدام کند.

در نتیجه این حکم به واسطه سامانه‌ای که ایجاد کردیم در حال اجرا است. تا پایان سال صبر می‌کنیم تا آثار تفاوت درآمدی که از این طریق مطالبه و وصول شده است را به طور دقیق اعلام کنیم.

وصول مالیات بر کارانه و عیدی براساس قانون مالیات‌های مستقیم

مستوفی در پاسخ به سوالی در مورد معافیت کارانه پزشکان بیمارستان‌های دولتی از مالیات براساس قانون بودجه و تذکر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص وصول این مالیات از پزشکان گفت: در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در خصوص مالیات حقوق یک استثنایی قرار گرفته است. این استثنا با توجه به متن قانون صرفا به نرخ بازمی‌گردد نه به اعطای معافیت یا عدم اعطای معافیت.

وی در ادامه گفت: به این معنا که نرخ مجموع درآمد، براساس سقف درآمدی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده است، براین اساس است که به عنوان مثال تا ۱۲۰ میلیون تومان معاف (درآمد سالانه) مازاد بر ۱۲۰ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، نرخ ۱۰ درصد و مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

اما نرخ‌هایی که در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم آماده است با این نرخ‌ها متفاوت است. با توجه به اینکه در قانون بودجه عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره ۱۲ آمده مستثنی شده است بنابراین طبق قانون نرخ مالیات آن‌ها به نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد. در نتیجه قانون تفسیر نشده و عین متن قانون اجرایی شده است.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: براین اساس کارانه را مشمول نرخ موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم دانستیم و از نرخ‌هایی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود مستثنی کردیم. در صورتی مجلس استفساریه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند ناظر بر اینکه اساس موضوع قانون این بوده است که کارانه و عیدی در کل نباید مشمول مالیات شود، برمبنای قانون عمل خواهد شد. اما آنچیزی که در متن قانون ذکر شده است استثنای نرخ مالیات کارانه برای اعضای هیئت علمی است.

تعیین معافیت جدید در بودجه با وجود وصول سود و معافیت مشخص در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

وی در پاسخ به سوالی در مورد معافیت شرکت‌ها براساس بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه گفت: براساس قانون بودجه شرکت‌هایی که در حال حاضر در بورس فعالیت دارند، این اجازه را پیدا کردند تا اگر بخشی از سود خود را بین سهامداران تقسیم نکنند و آن سود را به استناد تصویب مجمع خودشان تا پایان سال بعد به حساب افزایش سرمایه منظور کنند (به معنای سرمایه‌گذاری مجدد) مشمول معافیت مالیاتی معادل سود تقسیم نشده می‌شوند.

از نظر سازمان امور مالیاتی، سود برای شرکت حاصل شده و براساس آن سرمایه‌گذاری مجدد در حال انجام است. ضمن اینکه برای سرمایه گذاری در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حکم صریح برای معافیت‌های سرمایه‌گذاری با ذکر شرایط مشخص وجود دارد. با توجه به اینکه حکم مشابه قانون بودجه در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، فکر می‌کنیم اگر تعیین نمی‌شد به نفع شرایط اقتصادی کشور و عدالت مالیاتی بود.

لازم به ذکر است، همین بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بود که به گفته مدیر کل دفتر حسابرسی‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی سبب کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.