کارآفرینی یکی از عوامل اساسی در روند رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود، در عین حال ثبات رشد اقتصادی در دنیای پویای امروز بسیار ضروری است. بنابراین توسعه فعالیت های کارآفرینی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران یکی از ضروریات است.

ارتباط تنگاتنگ کارآفرینی و اقتصاد کلان

به گزارش کارآفرین نیوز، فعالیت های کارآفرینی به طور ناهمگون در کشور توزیع شده است، در حالی که در برخی مناطق شاهد رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط هستیم، در نقاط دیگر کاهش فعالیت های مولد به وضوح قابل مشاهده است.

براساس اظهار نظر کارشناسان، نرخ مالیات، نرخ تورم و بیکاری، سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به تامین مالی و هزینه های راه اندازی کسب و کار از مولفه های متغیر کلان محسوب می شود که کسب و کار کارآفرینانه تاثیر گذار بوده است.

اقتصاددانان اعتقاد دارند کارآفرینی بر متغیرهای اقتصادی از قبیل بیکاری، نوآوری و رفاه جوامع تاثیر گذار است. از طرفی سطح فعالیت های کارآفرینانه در دوره های زمانی، مختلف بوده است که این سطح فعالیت های در مراحل توسعه کشورها تاثیر گذار است.

طبق نظر نخبگان اقتصادی، عوامل موثر بر فعالیت های کارآفرینی در بین کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه متفاوت بوده است. در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی، آموزش و نوآوری بیشترین تاثیر را در کسب و کار داشته است این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اقتصاد غیر رسمی و نهادها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کارشناساس معتقدند نرخ بالای کارآفرینی در کشورهای درحال توسعه، به واسطه فعالیت های کارآفرینی کشاورزی و یا مقیاس خیلی کوچک بوده است. با توسعه اقتصاد کشور، صنایع شروع به تغییر کرده و تولیدات کارخانه ای در مقیاس وسیع و با ماشین آلات گسترش می یابد.

همچنین در کشور های در حال توسعه انگیزه کارآفرینی معمولا مبتنی بر ضرورت بوده است. از سوی دیگر با افزایش تعداد گزینه های اشتغال در کشور، ضرورت خود اشتغالی کاهش پیدا می کند.

براساس پژوهش های صورت گرفته توسط محققین، تعداد کسب و کارها، رشد بنگاه های جدید، ایجاد اشتغال، دسترسی به منابع تامین مالی، قوانین و مقررات، جنسیت، سن کارآفرین، تولید ناخالص داخلی، دستمزد، بیکاری، ثروت، سطح آموزش و تحصیلات و برخی از ویژگی های جمعیت شناختی از عوامل تعیین کننده کارآفرینی محسوب می شوند.

ارتباط تنگاتنگ کارآفرینی و اقتصاد کلان

محیط اقتصاد کلان

محیط اقتصاد کلان یکی از مهمترین مولفه های محیط کسب و کار است که تاثیر قابل توجهی در فعالیت های کارآفرینی دارد. از طرفی بی ثباتی اقتصاد کلان مانعی برای شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه است و کارآفرینان را از راه اندازی کسب و کار دلسرد و برنامه های توسعه کسب و کار را دچار اشکال و یا آن را به تعطیلی و ورشکستگی می کشاند.

اقتصاددانان اعتقاد دارند در یک محیط اقتصاد کلان بی ثبات، شکل گیری کسب و کارهای جدید، کمتر مورد انتظار است. همچنین کسب و کارهای ایجاد شده در این شرایط کوچکتر بوده و محدود به فعالیت های با فناوری پایین تر و یا فعالیت های که در کوتاه مدت سودآوری بیشتری دارند هستند. در صورتی که محیط اقتصاد کلان با ثبات سبب توسعه کارآفرینی مولد و توسعه کسب و کارها می شود در عین حال عدم اعتماد کارآفرینان نسبت به آینده، کاهش و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد.

متغیرهای اقتصاد کلان

افزایش تولید ناخالص داخلی به علت رشد درآمد می تواند تقاضا برای طیف وسیعی از کالا و خدمات را افزایش دهد که این امر سبب افزایش فعالیت های کارآفرینانه به ویژه استارتاپ های جدید می شود.

همچنین مالیات به عنوان مانعی جهت شروع کسب و کار شناخته می شود و منجر به کاهش فعالیت های کارآفرینانه می گردد. نرخ مالیات بالا درآمد کسب و کارهای کوچک را کاهش می دهد. همچنین پیچیدگی و ابهام در سیستم مالیاتی افراد را به منظور شروع کسب و کار دلسرد می نماید.

براساس نظر کارشناسان، افزایش نرخ بیکاری به عنوان محرکی برای شروع کسب و کار شناخته می شود. در واقع بیکاری، افراد جویای کار را به راه اندازی خوداشتغالی سوق می دهد. از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری نیز عاملی جهت ورشکستگی کسب و کار بوده و کارآفرینان را از خود اشتغالی باز می دارد.

نرخ تورم عاملی دیگری است که بر فعالیت های کارآفرینانه تاثیر گذار است. طبق  پژوهش های صورت گرفته تورم می تواند مانعی برای این فعالیت ها باشد. در واقع افزایش تورم باعث افزایش ریسک کسب و کار، افزایش هزنیه های شروع کسب و کار، افزایش نابرابری درآمد و کاهش سود کارآفرینان می شود.

ارتباط تنگاتنگ کارآفرینی و اقتصاد کلان

دسترسی به منابع مالی نیز از جمله مولفه های کلیدی بوده که در شکل گیری فعالیت های کارآفرینی نقش مهمی دارد. افزایش جریان های اعتباری به بخش خصوصی، دسترسی آسان تر به منابع مالی را در پی دارد که این امر خود به شکل گیری کسب و کار های جدید و همچنین توسعه کسب و کار منجر خواهد شد.

از طرفی کارشناسان اعتقاد ارند که بروکراسی شدید و پیچیده در دسترسی به منابع مالی، کارآفرینان را به سمت رشوه و فعالیت های فسادآمیز سوق داد که خود مانع بزرگی برای دسترسی به منابع مالی بانک ها محسوب می شود.

 همچنین هزینه شروع کسب وکار عامل دیگری است که بر روند شکل گیری کارآفرینی تاثیر گذار است. هزینه بالا و مراحل گسترده شروع کسب و کار سبب افزایش زمان شروع کسب و کار شده و صاحبان ایده را دلسرد می نماید.

 همانطور که گفته شد، بی ثباتی و همچنین نوسان در سیاست های اقتصادکلان مانعی جهت موفقیت فعالیت های کارآفرینی است، زیرا نااطمینانی بوجود آمده در اثر بی ثباتی فضای کسب و کار، پیش بینی آینده را دشوار می سازد و هزینه های کس بوکار را افزایش می دهد. از این رو  لازم است اجرای اقدامات برای تثبیت اقتصاد کلان و کاهش نا اطمینانی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =