در حال حاضر ۱۸۳۷ تعاونی کشاورزی با یک میلیون و ۴۴ هزار نفر عضو در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارند و برای هماهنگی میان این شرکت ها ، ۵۵ اتحادیه تعاونی کشاورزی شکل گرفته تا بتوانند از یک سو نیاز جوامع روستایی را برآورده کنند و از سوی دیگر نیازهای کشاورزی کشور را تامین نمایند.

توسعه تعاونی ها؛ راهبردی اشتغال‌زا

 به گزارش کارآفرین نیوز، تعاونی های کشاورزی شامل تعاونی مرغداران، دامداران، گندم کاران، باغداران، زیتون کاران، بادام کاران، زنبورداران، مرتعداران، کمباین داران، مکانیزاسیون، گل و گیاه، زعفران کاران، سیب زمینی کاران، پسته کاران، چای کاران، نوغان داران و سایر تعاونی ها می باشندکه فعالیت‌های مختلفی را حسب ضرورت و نیاز جوامع روستایی برعهده گرفته اند و به عنوان یک سازمان مشارکتی که یک فعالیت اقتصادی را دنبال می کنند به دنبال ارائه خدمات به اعضا هستند که البته دستیابی به اهداف، بدون نهادینه سازی شارکت اعضا، ممکن نیست زیرا اصل مهم در تعاون، مشارکت اعضا برای رسیدن به هدف مشترک است.

در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش نظام اقتصادی تاکید شده و این بخش از آنجا اهمیت پیدا کرده که به عنوان راهی برای به اشتراک گذاری توان و سرمایه روستاییان شناخته می شود تا هم سود اقتصادی بیشتری را برای کشاورزان فراهم کند و هم تامین کننده امنیت غذایی کشور باشد.

در ایران تعاونی ها از سال ۱۳۲۰ تشکیل شده اند که در آن دوره اغلب بر پایه مصرف و برای کمک به تامین معاش اعضا بود اما در دهه های بعدی تعاونی های تولیدی نیز تشکیل شدند و در دهه ۱۳۴۰ که اصلاحات ارضی انجام شد روستاییان باید در یک تعاونی کشاورزی عضو می شدند لذا در آن دوره تعداد زیادی تعاونی کشاورزی تشکیل شد.

توسعه تعاونی ها؛ راهبردی اشتغال‌زا

ردیف بودجه برای تعاونی ها

توسعه تعاونی ها در برنامه دولت های قبلی و فعلی بوده و برای این کار، در سال های اخیر، بودجه لحاظ شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، بودجه در نظر گرفته شد..

همچنین در  بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی ها پیش بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. علاوه بر آن، اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران حدود ۱۸ میلیارد تومان است.

در عین حال از سال ۹۸ حساب جداگانه ای نزد خزانه برای بخش تعاون باز شد تا در راستای بند ۲۹ اصل ۴۴ معادل ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری های بخش دولتی به بخش خصوصی برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد.

در بودجه ۱۴۰۰ نیز بیش از ۲۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی و هزینه ای ملی برای بخش کشاورزی پیش بینی شد و  مطابق آن، پیشنهاداتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون مطرح شد بطوریکه به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون درقالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

توسعه تعاونی ها؛ راهبردی اشتغال‌زا

محصولات راهبردی

هر کدام از استان های کشور اغلب دارای محصولات راهبردی هستند که یا در سایر استان ها کشت نمی شود یا در سایر استان ها کیفیت مطلوبی ندارد، به همین جهت تاسیس شرکت های تعاونی برای محصولات راهبردی ضرورت دارد تا ضمن ایجاد هماهنگی میان کشاورزان و مدیریت کاشت، داشت و برداشت، افق های جدیدی را هم در تولید و هم در عرضه فراهم نماید.

از مهمترین فعالیت هایی که این تعاونی ها می توانند پیگیری کنند توانمندسازی کشاورزان در تولید محصولات راهبردی و همچنین ایجاد تعامل با بخش دولتی و سایر بخش ها، و انتقال خواسته ها و مشکلات کشاورزان است.

فعالیت تعاونی های کشاورزی در جهت پشتیبانی از زنجیره تامین و تولید و ارزش صنعت محصولات راهبردی و بازاریابی، ایجاد تعادل و تنظیم بازار محصولات می تواند مؤثر باشد. علاوه بر این، برخی محصولات کشاورزی نیاز دارند که خرید توافقی (غیرتضمینی) داشته باشند که تعاونی ها با تعامل با بخش دولتی زمینه این کار را برای ایجاد تعادل، تنظیم بازار و جلوگیری‌ از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و عرضه تدریجی آن، فراهم می کنند.

توسعه تعاونی ها؛ راهبردی اشتغال‌زا

تعاونی و اشتغال

در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، پایین بودن میزان تولید و بهره وری در کشاورزی است. این مشکل در کنار ظرفیت پایین اشتغالزایی و کمبود اشتغال در بخش کشاورزی، لزوم توجه به سرمایه گذاری را ایجاب می کند و از آنجا که همکاری و پیشرفت دو جزء جدایی ناپذیر هستند تشکیل تعاونی کشاورزی می تواند گام موثری برای افزایش تولید، بهره وری و اشتغال در بخش کشاورزی باشد.

در واقع تعاونی های کشاورزی با رمز همکاری و تلاش، زمینه مطلوب را برای افزایش بهره وری و اشتغال ایجاد می کند و ابزار مناسبی برای بهبود کشاورزی هستند.

همچنین یکی از راه های توسعه اشتغال در بخش کشاورزی توجه به دانش و اشتغال دانش بنیان است بطوریکه این موضوع هم یک ضرورت و هم یک فرصت است زیرا اقتصاد دانش بنیان باعث ارتقای مهارت و افزایش جمعیت آموزش دیده شده تا توسعه اشتغال از طریق نوآوری در بخش های مختلف اقتصادی کشاورزی اتفاق بیفتد و اصولا ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان عامل توسعه اشتغال هم برای دانش آموختگان و هم برای افراد عادی است.

از آنجا که گام نخست برای توسعه یافتگی می تواند بکارگیری علم و نوآوری باشد در اشتغال دانش بنیان در شرکت های تعاونی کشاورزی، ارائه محصولات و خدمات جدید، ظرفیت های جدید ایجاد می کند و باعث اشتغال افراد بیشتری می شوند بالاخص اگر هدف، نه بازار ۸۰ میلیون نفری داخلی، بلکه بازار ۸ میلیارد نفری جهانی باشد.

از سویی اشتغال دانش بنیان در پی دانشی شدن شغل ها، توسعه پایدار، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به همراه خواهد آورد و تعاونی ها اهرم و رهیافت مناسبی برای این موضوع هستند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.