آمریکا و چین بدهکارترین کشورهای جهان محسوب می شود با این وجود چین کماکان کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارد.

آمریکا و چین بزرگترین بدهکاران جهان

به گزارش کارآفرین نیوز، براساس اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه جولای(مرداد) ، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۳ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: ۲۲ تریلیون ۲۷۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۸.۸۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۰.۹۱ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۳ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: ۱۴ تریلیون و ۹۵۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۹۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۵۳ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: پنج تریلیون و ۴۴۳ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۰.۰۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۴.۴۸ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: سه تریلیون و ۷۵۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۴.۵۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۹۷ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: سه تریلیون ۲۵۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۲۲.۸۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۲.۴۱ درصد

- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: دو تریلیون و ۶۹۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۶.۹۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۰.۶۷ درصد

- کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: یک تریلیون و ۶۹۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۸.۴۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۶.۵۸ درصد

- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۲۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۸.۶۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۶.۵۷ درصد

- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: ۸۱۵ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۰۵.۲۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۳.۰۶ درصد

- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۹۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به جولای: ۶۶۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۵۵ درصد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.