گزارش گمرک نشان دهنده این امر است که رکورد ترانزیت عبوری تازه ای در کشور ثبت شده است، به طوری که عبور کالا از ایران در تیرماه امسال رشد ۴۸ درصدی داشته است.

رکورد ترانزیت شکست

به گزارش کارآفرین نیوز، این افزایش ۴۸ درصدی در میزان عبورکالا از کشور در مدت یک ماه، طی سه سال گذشته یک رکورد محسوب می شود.

طبق اظهارات  سید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران ، در تیرماه امسال یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری از کشورمان در تیرماه ۹۹ که ۶۸۲ هزار تن بوده رشد ۴۸ درصدی داشته است و این میزان عبور کالا از کشورمان در مدت یک ماه،  طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می آید که امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی، این رکورد افزایش پیدا کند.

بر اساس این گزارش، از مجموع تجارت ۵۰ میلیون و ۸۴۱ تنی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلاری کشور در چهار ماه نخست امسال ۱۲ میلیون و ۴۶۲ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۱۲ میلیون دلار مربوط به تیر ماه بوده است که نسبت به تیرماه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۹درصد رشد داشته است.

مقاصد صادراتی

در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی نیز چین با دو میلیون و ۷۸۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۴۷۳ میلیون دلار، امارات با ۸۴۳ هزار تن به ارزش ۳۵۲میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۰ هزار تن به ارزش ۳۲۸میلیون دلار و افغانستان با ۴۱۵ هزار تن به ارزش ۲۵۸ میلیون دلار پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه بودند.

چین در این ماه نسبت به تیر پارسال، ۱۹ درصد ازلحاظ وزنی و ۹۴ درصد از لحاظ ارزش کالای بیشتری از ایران خریداری کرده است.  

عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش را در خرید کالای ایرانی نسبت به تیرماه ۹۹ را تجربه کرده است.  امارات در وزن کاهش ۳۱ درصدی و در ارزش افزایش ۳۹ درصدی داشته است.

ترکیه نیز افزایش هشت درصدی در وزن و ۱۱۰ درصدی در ارزش کالای خریداری شده از ایران را  نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ تجربه کرده و در نهایت افغانستان با وجود کاهش ۳۷ درصدی در وزن کالاهای ایرانی ۱۸ درصد ارزش کالاها نسبت به تیرماه سال قبل بیشتر بوده است.

مبدا خرید کالاهای ایرانی

در مورد کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی ایران نیز، امارات با یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار ۳۷۱درصد رشد در وزن و ۹۰ درصد رشد در ارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است.

چین با ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار  نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۲۳درصدی در ارزش داشته است.  ترکیه با ۴۲۸هزار تن کالا به ارزش ۴۸۷میلیون دلار افزایش ۲۶ درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

آلمان با ۱۱۲هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار رشد ۲۸ درصدی در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش داشته و سوییس با ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار ۱۰۰ برابر وزن بیشتر و ۲۷۸درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال ۹۹، کالا به ایران صادر کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =