مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ٨٠.٤ واحد درصد رسید، که نسبت به فصل قبل ١.٩ واحد درصد افزایش داشت.

نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت افزایش یافت

به گزارش کارآفرین نیوز، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ٦٢.٣ درصد افزایش دارد.

در فصل تابستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٩.٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.

در فصل مورد بررسی در میان زیربخش های مختلف صنعتی کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش های " ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" (٣.٢ درصد)، " ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" (٣.٩ درصد) و "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٤.٠ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی" ( ٢٢.٤ درصد)، " ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" (١٩.٥ درصد) و "ساخت محصولات غذایی " ( ١٣.٣ درصد) میباشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٢.٣ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ٦٢.٣ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه در فصل بهار سال ١٤٠٠، ٩٤.٧ درصد بوده است. در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٢٤.٨ درصد)، "ساخت وسایل نقلیه‌ موتوری، تریلرو نیم تریلر" (٣٩.٠ درصد) و " ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی " (٤٠.١ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی " (٩٩.٢ درصد)، " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی " (٨٨.٦ درصد) و " ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی " (٧٨.٤ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٨٠.٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١.٩ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٢٢.٧ درصد)، " ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی " (٤٠.٦ درصد) و "ساخت سایر مصنوعات" (٤٤.٨ درصد) و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش های " ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی " (١١٣.٢ درصد)، " ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل " ( ١٠٦.٢ درصد) و "ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل" (٩٨.٢ درصد) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.