مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین سنجش پی درپی و فصلی با عنوان «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» به پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در زمستان ۱۳۹۹ پرداخت.

امنیت سرمایه گذاری سال ۹۹ به روایت مجلس

به گزارش کارآفرین نیوز، این پایش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۰۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور تهیه شده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال ۱۳۹۹ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد.

در این گزارش تصریح شده: شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود، در زمستان ۱۳۹۹ کمیت ۶.۲۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۹ (۶.۳۷)، قدری مناسب تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل(۵.۸۴)، بدتر ارزیابی شده است.

در این گزارش بیان شده: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸.۵۲ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸.۳۹)، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۸.۲۴)

مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند:در این گزارش مناسب مولفه های سرمایه گذاری تشریح شده و آمده: سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴.۵۹)، رواج توزیع کالای قاچاق (۴.۶۰)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۹۴)

لازم به یادآوری است براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش پاییز ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده است از: عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸.۷۲ از ۱۰ و ۱۰بدترین وضعیت) عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۸.۴۱)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸.۴۰)

امنیت سرمایه گذاری سال ۹۹ به روایت مجلس

و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند:، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴.۴۸)، رواج توزیع کالای قاچاق (۴.۵)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۸۲)

در بخش دیگری از این گزارش آمده: با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه نیز مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسئولان به وعده هایشان، در منصرف کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران (در میان ۳۸ مؤلفه موجود) بیشترین تأثیر را داشته است. هرچند وضعیت ارزیابی آن در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به پاییز ۱۳۹۹ مناسب تر شده است.

در این گزارش ذکر شده: براساس یافته های داده های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده های آماری)، در زمستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، قزوین و گلستان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کرده اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و ... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

در توضیح چرایی انتشار این گزارش هم بیان شده: گزارش حاضر، سیزدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه گذاری» در ایران است و انتظار می رود انتشار این گزارش ها توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی، اما مغفول در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب کند و به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.