بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در شهریورماه سال جاری را با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به پایان اسفند سال گذشته، ۲۸۷۷۹/۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

آمار جدید از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

به گزارش کارآفرین نیوز، بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از روند تسهیلات دهی بانک ها و موسسات اعتباری کشور در شهریورماه امسال نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در دوره مورد بررسی با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته به ۲۸۷۷۹/۰ هزار میلیارد ریال رسید.

بر پایه این گزارش، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به میزان ۲۳۹۳.۶ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه بود که این نوع از تسهیلات پُرطرفدار نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر شده است.

همچنین بانک ها و موسسات اعتباری ۳۲۲.۳ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات مضاربه پرداخت کرده اند که در این بخش هم ۱۷.۹ درصد رشد اتفاق افتاده است.

تسهیلات سلف بانک ها به میزان ۳۹.۳ درصد و تسهیلات مشارکت مدنی نیز ۱۱.۹ درصد رشد نشان می دهد. همچنین وام جعاله ۱۹.۹ درصد و مرابحه نیز ۳۳.۲ درصد بیشتر شده است. در عین حال، در بخش تسهیلات استصناع ۶.۷ درصد کاهش به ثبت رسید.

آمار جدید از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

بانک‌های تجاری

میزان تسهیلات پرداختی بانک های تجاری کشور در شهریورماه امسال ۴۳۶۹.۶ هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده ۱۹.۲ درصد رشد در این بخش است.

در بخش تسهیلات مضارعه بانک های تجاری، ۳۳.۹ درصد و در تسهیلات مرابحه نیز ۴۳ درصد رشد اتفاق افتاد و در دوره مورد بررسی،‌ بانک های تجاری بیشترین میزان تسهیلات پرداختی خود را در این دو بخش متمرکز کردند.

با این وجود، میزان تسهیلات استصناع در بانک های تجاری ۳۳.۳ درصد افت داشته است.

آمار جدید از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

بانک‌های تخصصی

در بخش تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی، ۴۱۶۷.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات دهی به ثبت رسید که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته، ۷.۵ درصد رشد نشان می دهد.

۲۱.۶ درصد تسهیلات بانک های تخصصی در شهریورماه امسال به صورت مشارکت مدنی بوده و اجاره به شرط تملیک نیز ۲۰.۲ درصد رشد یافته است.

بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش عملکرد بانک های غیردولتی، پرداخت ۲۰۲۴۲.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات با ۲۳.۶ درصد رشد ثبت شده است. ۴۴.۱ درصد تسهیلات این بانک ها در بخش سلف و ۳۴.۵ درصد نیز در تسهیلات مرابحه رشد یافته است.

تسهیلات پرداختی در مشارکت حقوقی ۶۷.۷ درصد بیشتر شده و تسهیلات استصناع نیز ۳۳.۳ درصد رشد نشان می دهد.

آمار جدید از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =