مرکز آمار ایران با اعلام تغییرات قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان امسال، از افزایش ۴۶ تا ۶۲ درصدی دستمزد کارگران شاغل در این بخش خبر داد.

افزایش ۴۶ تا ۶۲ درصدی دستمزد شاغلان بخش کشاورزی

به گزارش کارآفرین نیوز، در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: در بخش سبزیجات و در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت سیب زمینی ٢٩٤٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠.٢ درصد افزایش داشته است.

در بخش غلات، در فصل تابستان سال١٤٠٠، متوسط قیمت گندم ٥٠٧١٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٥.٠ درصد افزایش داشته‌ است. همچنین متوسط قیمت جو ٥٥٧٣٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦١.١ درصد افزایش داشته است.

همچنین در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ١٤٠٠، متوسط قیمت نخود با ١١٩.٧ درصد افزایش به ٢١٤٣٩٢ ریال و متوسط قیمت عدس با ٧٢.٤ درصد افزایش به ٢٥٢٥٦٥ ریال رسیده‌ است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت هندوانه ٢٦٧٥٥ ریال و متوسط قیمت خربزه ٥٤٧٦٨ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٢٤.٤ و ١٣٥.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خیار ٧٥٩٦٣ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٢ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۶ تا ۶۲ درصدی دستمزد شاغلان بخش کشاورزی

همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ٣٦٧٨٠ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٣٠.١ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان١٤٠٠ متوسط قیمت پیاز با ١٠٧.٥ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ٣٢٤٠٢ ریال رسیده است.

بر پایه این گزارش، در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یونجه ٤٥٤٥٠ ریال و متوسط قیمت کاه ٢٨٢٧٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٩١.٣ و ٢١٩.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت زردآلو ١٥٥٣٩٩ ریال، هلو ١١٦٧٣٠ ریال و آلبالو ١٣٤٩٩٧ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٠.١، ١١٧.٩ و ٥٠.٠ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ٩٠.٢ درصد افزایش به ٢٧٠٩٣٨ ریال رسیده است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت سیب درختی ٧٨٥٧٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.١ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ٨١٠٢٥ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٩.١ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۶ تا ۶۲ درصدی دستمزد شاغلان بخش کشاورزی

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٥٢٥٧٢٤ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٥١٢٩٠٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢٩.٠ و ٦٦.١ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ١٢٩٢٨١ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٥٧٥٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ٤٦.٣ و ١٠٠.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٥٢٧٤٨٧٢ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٣٣٣٥١٣٩ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٥٦.٢ و ٣٢.٢ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۶ تا ۶۲ درصدی دستمزد شاغلان بخش کشاورزی

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١٤٠٠، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ١٩٢٥٧٢٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٦.٣ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ١٢٦٠٢١١ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٤٦.٤ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار مرد ١٨٧٦٧٨٩ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار زن ١٣٣٧٨٢٤ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٦١.٠ و ٦٢.٠ درصد افزایش نشان می دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =