سازمان ملل با انتشار گزارش مستند سه صفحه‌ای، از جامعه بین‌الملل درخواست کرد برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی افغانستان چاره‌ای بیندیشند.

هشدار سازمان ملل نسبت به عواقب فروپاشی اقتصاد افغانستان

به گزارش رویترز، سازمان ملل روز دوشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ (۱ آذر)، خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از فروپاشی بانک مرکزی افغانستان شد.

سازمان ملل با انتشار گزارش سه صفحه ای در مورد نظام مالی و بانکی افغانستان، با اشاره به برنامه توسعه این سازمان (UNDP) هشدار داده جنبه ها و عواقب اقتصادی و تاثیرات اجتماعی منفی ناشی از فروپاشی نظام مالی و بانکی افغانستان غیر قابل تصور خواهد بود.

هشدار سازمان ملل نسبت به عواقب فروپاشی اقتصاد افغانستان

به گزارش رویترز، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ (۲۴ مرداد)، در اقدامی یکپارچه تمام کشورهای خارجی، حمایت های مالی خود برای توسعه افغانستان را به طور ناگهانی متوقف کردند.

سازمان ملل با اشاره به آسیب پذیری اقتصاد افغانستان پیش از طالبان نیز اشاره و تاکید کرده است: نظام بانکی و سیستم مالی افغانستان دچار نابسامانی شدید شده است. مشکلات عدیده بانکی باید به سرعت برطرف شوند تا بتوان از نابودی اندک ظرفیت تولید باقیمانده حمایت کرد.

پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان، بسیاری از دارایی های مردم در خارج از مرزها بلوکه شده است. سازمان ملل و برخی نهادهای حمایتی در صدد جذب کمک ها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد ناتوان افغانستان هستند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =