بالاترین میزان افزایش نرخ تورم در آبان ماه امسال برای استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵ درصد و کمترین نیز برای استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش به ثبت رسید.

کمترین و بیشترین تورم ماهانه برای کدام استانهاست؟

به گزارش کارآفرین نیوز، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٧٣.٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل با ٥.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٤ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٩ درصد) است.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٢.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٠ درصد) است.

خانوارهای شهری

در آبان ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٦٨.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ٥.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ١.٤ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥.٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (٤٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.٦ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٠ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در آبان ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩٦.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ٦.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.٩ درصد افزایش می باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٧.٤ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٦ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٨.٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٥.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ سیستان وبلوچستان (٤١.٩ درصد) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.