نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری با نفت به ۵.۹ درصد و بدون نفت به ۴.۱ درصد رسید.

رشد اقتصادی ۶ ماهه با نفت ۵.۹ و بدون نفت ۴.۱ درصد شد

به گزارش کارآفرین نیوز، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم ٣٦٦٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣١٣٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٤٥٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٣٠١٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ دارد.

محصول ناخالص داخلی

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خُرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امور عمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

رشد فعالیت‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات نسبت به شش ماه نخست ۹۹

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی٤.٣، گروه صنایع و معادن ٩.٥ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی١٨.٣، سایر معادن ١.٩-، صنعت ٣.٨، انرژی ٨.٢ و ساختمان ٧.٠ درصد) و گروه خدمات ٤.٨ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =