سرپرست گمرک ایران گفت: بیش از ۲۳ میلیون تُن کالای اساسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور در ۹ ماهه نخست امسال ترخیص شد.

۲۳ میلیون تُن کالای اساسی از گمرک ترخیص شد

به گزارش کارآفرین نیوز، علیرضا مقدسی با بیان اینکه تامین بی وقفه کالاهای اساسی از اولویت های دولت جدید، است گفت: در این راستا سرعت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته است.

وی بیان کرد، از ۲۳میلیون و ۵۴هزار و ۱۳۱تن کالای اساسی وارد شده به ارزش ۱۴میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۴۰۴هزار دلار، ۱۰میلیون و ۳۵۸هزار و ۸۳۵تن به ارزش ۶میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۱۶۸هزار دلار قبل از نیمه مرداد (چهار و نیم ماه نخست سال) از گمرکات کشور ترخیص شد و مابقی یعنی ۱۲میلیون و ۶۹۵هزار و ۲۹۷تن به ارزش هفت میلیارد و ۹۹۴میلیون و ۲۳۶هزار دلار در (چهار و نیم ماه دوم) و در دولت جدید ترخیص شده که این میزان واردات کالاهای اساسی ۲۳درصد در وزن و ۳۰ درصد در ارزش بیشتر از دولت قبل است.

بنادر و گمرکات

کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی

مقدسی گفت: در ۹ ماه امسال ۲۰میلیون و ۱۷۵هزار و ۶۶۶تن کالای اساسی وارد شده به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۴۶میلیون و ۶۹۹هزاردلار کالاهایی بوده که شامل گروه یک ارزی و یا به اصطلاح ارز ترجیحی بودند که در این مدت ۳۶درصد از لحاظ وزنی و ۸۳درصد از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است که ۹میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۷۰تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۲۸میلیون و ۳۳۲هزار و ۹۲۸ دلار مربوط به چهار و نیم ماه اول سال و دولت گذشته بوده و ده میلیون و ۹۲۳هزار و ۹۶تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۳۶۶هزار و ۸۷۰ دلار نیز مربوط به چهار و نیم ماه بعدی و دولت سیزدهم است که رشد ۱۸درصدی در وزن و ۲۲درصدی در ارزش را نسبت به این بازه زمانی شاهد بودیم.

واردات

میزان واردات هفت قلم کالای اساسی شامل ارز ترجیحی

مقدسی در این باره توضیح داد: در صدر کالاهای اساسی وارد شده ذرت با هفت میلیون و ۵۲هزار و ۶۳۲تن به ارزش دو میلیارد و ۴۳۴میلیون و ۲۴۴هزار و ۳۹۲دلار با کاهش سه درصدی در وزن و افزایش ۳۵درصدی در ارزش قرار دارد و در جایگاه دوم روغن های خوراکی با یک میلیون و ۵۲۹هزار و ۱۵۲تن به ارزش دو میلیارد و ۸۱میلیون و ۷۷۵هزار و ۳۷دلار و رشد ۱۰۲درصدی در وزن و ۲۳۱درصدی در ارزش و گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل با پنج میلیون و ۱۸هزار و ۲۵۹تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۲میلیون و ۱۵۸هزار و ۴۲۰دلار ورشد ۱۰۱درصدی در وزن و ۱۴۷درصدی در ارزش در جایگاه سوم قرار دارد.

کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه

وی در مورد کالاهای اساسی ترخیص شده تا پایان آذرماه بیان کرد: دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با ۱۶هزار و ۲۷۴تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶میلیون و ۹۸۰هزار و ۴۳۸دلار و رشد ۴۲درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰هزار و ۳۳۵تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴میلیون و ۳۰۶هزار و ۲۲۶دلار و رشد هشت درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش، کنجاله سویا با یک میلیون و ۹۵۸هزار و ۷۸۱تن به ارزش یک میلیارد و ۷۹میلیون و ۷۰۹هزار و ۲۶۷دلار و رشد ۷۷درصدی در وزن و ۱۳۴درصدی در ارزش و جو با دو میلیون و ۶۱۰هزار و ۲۳۲تن به ارزش ۷۶۷میلیون و ۵۲۶هزار و ۱۸دلار و رشد ۹۴درصدی در وزن و ۱۳۵درصدی در ارزش، تا پایان آذرماه از گمرکات اجرایی ترخیص شدند.

ترخیص کالا

سرپرست گمرک ایران در خصوص سایر کالاهای اساسی گفت: در این مدت دو میلیون و ۸۷۸هزار و ۴۶۵تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۹۹۲میلیون و ۷۰۴هزار و ۴۴۸دلار ترخیص شده که ۱۸قلم از ۲۵قلم گروه کالای اساسی هستند که از سال گذشته از شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند.

گمرک

میزان واردات ۹ ماهه کالاهای اساسی غیر ارز ترجیحی (نیمایی)

وی گفت: طی این مدت به ترتیب عمده کالاهای اساسی که با ارز نیمایی از گمرکات ترخیص شدند شامل، برنج با ۹۵۸هزار و ۹۰۴تن به ارزش ۸۱۸میلیون و ۸۱۸هزار و ۱۰۲دلار و رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۱۵درصدی در ارزش، شکر خام با یک میلیون و ۴۸هزار و ۳۵۰تن به ارزش ۴۶۶میلیون و ۹۰۹هزار و ۳۵۹دلار و رشد ۶درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش، ماشین آلات برای تولید کالای اساسی با ۳۲هزار و ۴۰۲تن به ارزش ۳۱۴میلیون و ۳۰۴هزار و ۲۲۱دلار و کاهش چهار درصدی وزن و ارزش، لاستیک سنگین با ۶۳هزار و ۸۴۹تن به ارزش ۲۲۹ میلیون و ۶۳۴هزار و ۸۰۲دلار ورشد ۱۲و ۱۱درصدی در وزن و ارزش، کودهای شیمیایی با ۱۵۲هزار و ۷۸۵تن به ارزش ۱۰۷میلیون و ۶۶۰هزار و ۴۱۷ دلار و کاهش ۲۷و ۱۳درصدی وزن و ارزش، سموم تکنیکال شیمیایی با هشت هزار و ۱۲۷تن به ارزش ۷۱میلیون و ۳۹۷هزار و ۵۸۲دلار و رشد ۴۱درصدی وزن و ۲۲درصدی ارزش و داروهای دامی ضروری با ۳۷۵تن به ارزش ۳۸میلیون و ۳۳۹هزار و ۸۱۰دلار و رشد ۵ درصدی در وزن و کاهش ۱۸درصدی در ارزش، است.

//////////////

محمد باقری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.