۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی در آذر ماه امسال برای مبالغ زیر ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد و حدود ۲۹۴ میلیون تراکنش هم بالای ۵۰۰ هزار تومان؛ همچنین ۳۶۲ میلیون تراکنش نیز برای ارقام زیر ۵ هزار تومان انجام شد.

۳۶۲ میلیون تراکنش زیر ۵ هزار تومان انجام شد

به گزارش کارآفرین نیوز، طی هفته های اخیر بحث مالیات ستانی از کارتخوان های فروشگاهی و ساماندهی این ابزارها داغ شده و طبق آمارهای موجود، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فعال در کل کشور که یک میلیون و ۸۰۰ هزار آن کم تراکنش و یا فاقد تراکنش است، در برنامه ساماندهی سازمان امور مالیاتی است.

با این وجود، آمارها نشان می دهد که میزان تراکنش های مالی صورت گرفته از طریق دستگاه های کارتخوان، اغلب ارقام بسیار پایین و در حد ۲ هزار تومان و ۵ هزار تومان را شامل می شود که این نوع از تراکنش ها، سهم قابل توجهی از بیش از ۳ میلیارد تراکنش صورت گرفته در آذر ماه امسال داشته است.

تراکنش‌های زیر ۵ هزار تومان

بررسی وضعیت تراکنش های انجام شده در آذر ماه امسال از طریق دستگاه های کارتخوان فروشگاهی (POS) نشان می دهد که ۴.۶۱ درصد از کل تراکنش های صورت گرفته به منظور مانده گیری بوده است.

بر پاین این گزارش، بالاترین درصد تراکنش های صورت گرفته نیز مبالغی بین ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده و ۱۲.۲۲ درصد از کل تراکنش ها از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی، برای مبالغ زیر ۵ هزار تومان بود.

۳۴.۲۳ درصد از کل تراکنش های صورت گرفته از طریق ابزارهای کارتخوان فروشگاهی در آذر ماه امسال در بازه مبالغ بین ۵ تا ۲۵ هزار تومان بوده و سهم تراکنش های با مبالغ بالای ۲۵ هزار تومان، ۴۸.۹۴ درصد بوده است.

بررسی دیگر درصدهای یاد شده نشان می دهد که طی آذر ماه امسال، ۳۶۲ میلیون و ۷۲ هزار تراکنش زیر ۵ هزار تومان از طریق کارتخوان ها به ثبت رسیده و تعداد تراکنش های بین ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان، یک میلیارد و ۱۴ میلیون و ۶۶ هزار تراکنش بوده است.

سهم تراکنش های بالای ۲۵ هزار تومان یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۸۴۸ هزار مورد بوده است. بنابراین بر اساس آمارها، می توان نتیجه گرفت که ۹۱.۱۷ درصد از کل تراکنش های از طریق کارتخوان ها در آذر ماه امسال، مبالغ زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

نمودار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =