حدود ۱۰ میلیون مرد و ۲۷.۴ میلیون نفر زن در فصل پاییز امسال هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته و در گروه غیرفعالان قرار گرفتند، همچنین ۷۱۵ هزار نفر دیگر نیز در ۳ ماهه سوم امسال، به سن کار رسیدند. در عین حال، به جمعیت شاغل کشور در پاییز امسال ۱۲۲ هزار نفر افزوده شد.

۱۰ میلیون مرد فعالیت اقتصادی ندارند!

به گزارش کارآفرین نیوز، یکی از مباحث مهم و حائز اهمیت در اقتصاد ایران و بازار کار، میزان مشارکت جمعیت در سن کار در فعالیت های اقتصادی است. به بیان دیگر، اینکه تا چه میزان از جمعیت در سن کار جامعه فعالیت اقتصادی داشته باشند و یا تمایل به انجام آن (بیکاران)، نشان دهنده پویایی و یا غیرفعالی یک اقتصاد است.

در ایران، طبق آخرین آمارهای موجود نرخ مشارکت اجتماعی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور، ۴۰.۹ درصد است. به بیان دیگر از مجموع ۶۳.۱ میلیون نفر از جمعیت در سن کار جامعه، ۲۵.۸ میلیون نفر دارای فعالیت اقتصادی بوده و مابقی هیچگونه فعالیتی ندارند.

تحصیل کرده‌های خانه نشین

اهمیت این مسئله وقتی مشخص تر می شود که بدانیم بخشی از جمعیت در سن کار غیرفعال کشور را مردان و زنانی تشکیل می دهد که حتی دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند، با این حال تصمیم به انجام هیچگونه حرکت اقتصادی ندارند!

در حال حاضر، برای اقتصاد ایران که دارای پتانسیل ۶۳.۱ میلیون نفری در سن کار بوده و بخش قابل توجهی از آن می توانند امکان فعالیت اقتصادی را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است. اینکه بیش از ۳۷.۳ میلیون نفر ایرانی، هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته باشند، قطعا امر مطلوبی نیست.

بیکاری

شاید دلیل بخشی از این غیرفعالی جمعیت به نبود بازار کار مناسب و یا فرصت اشتغال مربوط باشد و یا عنوان شود به دلیل نبود فرصت فعالیت اقتصادی و شغلی، ۲.۳ میلیون بیکار متقاضی شغل هم بیکار مانده اند، حال چگونه باید انتظار داشت در صورت حرکت تمام و یا بخش قابل توجهی از ۳۷.۳ میلیون غیرفعال فعلی برای کار، اقتصاد ایران گنجایش و امکان اشتغال زایی برای آنها را داشته باشد؟، اما انصراف ۳۷.۳ میلیون ایرانی از انجام کار اقتصادی، قطعا به کشور لطمه خواهد زد.

در عین حال، مسئله ای که در آمارها از آن به عنوان یاس و ناامیدی از یافتن شغل نام برده می شود و یا نبود چشم انداز روشن نسبت به بازار کار، قطعا در نگرش غیرفعالی بخش زیادی از ۳۷.۳ میلیون ایرانی، تاثیرگذار است.

غیر فعالی ۱۰ میلیون مرد در سن کار!

نکته دیگر اینکه، ممکن است گفته شود شاید بیشتر غیرفعالان اقتصادی کشور از زنان تشکیل شده باشد که نکته درستی است، اما در پاییز امسال، از ۳۱.۵ میلیون مرد ایرانی که قادر به انجام فعالیت اقتصادی بودند، حدود ۱۰ میلیون نفر کاملا از نظر اقتصادی و آماری غیر فعال بودند. ذکر این نکته لازم است که این افراد حتی در حال تحصیل و دانش آموز و در حال انجام خدمت دوره ضرورت نیز نبوده اند.

همچنین با وجود نرخ فعالی ۶۸.۷ درصدی مردان در سن کار کشور در پاییز امسال که در پاییز سال ۹۹ نیز به همین میزان بوده، نرخ فعالیت زنان یک درصد کاهش یافته و به ۱۳.۱ درصد رسیده است. به بیان دیگر، از تعداد زنان در سن کار دارای فعالیت اقتصادی و یا در جستجوی کار کشور، در فاصله پاییز ۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، کاسته شده است.

بیکاری

تعداد زنان در سن کار غیر فعال کشور در پاییز امسال، ۲۷ میلیون و ۴۵۱ هزار نفر بود و ۴.۱ میلیون نفر نیز مشغول انجام فعالیت اقتصادی و یا در جستجوی شغل بودند. تعداد زنان غیرفعال کشور در پاییز سال گذشته ۲۶.۸ میلیون نفر و نرخ مشارکت نیز ۱۴.۱ درصد بوده و نرخ مشارکت در پاییز امسال، ۱۳.۱ درصد بوده است.

یک نکته دیگر درباره تحولات بازار کار کشور در پاییز امسال، موضوع افزایش ۷۱۵ هزار نفری تعداد جمعیت در سن کار کشور است. در پاییز سال گذشته ۶۲.۴ میلیون نفر در سن کار بودند که این تعداد در پاییز امسال به ۶۳.۱ میلیون نفر رسید. نکته حائز اهمیت این است که با وجود کاهش نرخ بیکاری و قرار نگرفتن این گروه در آمار مشارکت اقتصادی، باید این گروه ها را افرادی دانست که تنها به جمعیت غیرفعالان اضافه شده است.

از جمعیت جدید ۷۱۵ هزار نفری عموما غیرفعال به سن کار رسیده کشور در فصل پاییز امسال، ۳۴۳ هزار نفر مرد و ۳۷۱ هزار نفر نیز زن هستند.

در مجموع به نظر می رسد، دولت باید اقدامات موثرتری را برای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار کار کشور دنبال کند و اینکه در فاصله یکساله پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، تنها ۱۲۲ هزار نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده باشد، چندان در شرایط فعلی مطلوب بازار کار ایران نخواهد بود و مجموعه اقدامات باید اشتغال زایی چند برابری را نسبت به آمار موجود در سال آینده رقم بزند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =