طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای کشور در دی ماه سال جاری به ۴۲.۴ درصد رسید و کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ درصد و قم با ۳۸.۵ درصد؛ بیشترین و کمترین نرخ تورم دی ماه امسال را به ثبت رساندند.

فاصله تورمی دهک‌ها به ۳.۶ واحد درصد رسید

به گزارش کارآفرین نیوز، مرکز آمار ایران اعلام کرد: عدد شاخص کل در دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش نشان داد و به ٣٨٨.٢ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در این ماه مربوط به استان‌ تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه با ٠.١ درصدر مربوط به استان خوزستان است.

درصد تغییر شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٥.٩ درصد می باشد.

استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (٤٤.٣ درصد) را دارا بوده و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با (٢٨.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢.٤ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٨.٥ درصد) است.

تورم

شاخص کل برای خانوارهای شهری

عدد شاخص کل در دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٨٤.١ رسید که ۲.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با منفی ٠.٤ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٤ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤١.٨ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های زنجان و ایلام (٤٩.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٨.٥ درصد) است.

نرخ تورم

شاخص کل برای خانوارهای روستایی

عدد شاخص کل در دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٤١١.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های تهران و بوشهر با ٣.٦ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با منفی ٠.٥ درصد می باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٦.٥ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٣ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٣.٦درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ سیستان وبلوچستان (٣٩.٨ درصد) است.

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای دی ماه

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٤٠٠ برابر ٤٢.٤ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤١.٦ درصد برای دهک نهم تا ٤٥.٢ درصد برای دهک های اول و دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٥.٧ درصد برای دهک دهم تا ٥٦.٥ درصد برای دهک دوم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٤ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.٦ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٤ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =