اشتغال در بخش خدمات بالاترین سهم از مجموع ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر شاغل بازار کار ایران را شامل می‌شود به نحوی که طبق آمارها ۱۱.۷ میلیون نفر از شاغلان ثبت شده در حوزه‌های خدماتی فعالیت دارند و سهم دو بخش کشاورزی و صنعت سرجمع به اندازه اشتغال‌زایی بخش خدمات است.

شاغلان بیشتر در چه اموری فعالیت می‌کنند؟

به گزارش کارآفرین نیوز، کارشناسان می گویند نه تنها سهم اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی کشور باید متناسب باشد، بلکه سهم اشتغال زایی در بخش صنعت و کشاورزی نیز باید بالاترین سهم و مشاغل خدماتی در پایین ترین میزان قرار داشته باشد. در ایران اما آمارها متفاوت است و سال هاست که سهم اشتغال زایی بخش خدمات نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی بالاتر است.

عقیده کارشناسان بازار کار بر این است که نه اینکه مشاغل خدماتی و بازار کار گسترده خدمات کشور نباید باشد و یا نباید توسعه پیدا کند، بلکه اثر اشتغال زایی در بخش صنعت و کشاورزی و ماندگاری مشاغل در این بخش ها بالاتر از حوزه خدمات است و ارزش افزوده بالاتری نیز برای اقتصاد ایجاد می شود. در نتیجه، هدف دولت و سیاست گذاری ها باید توسعه اشتغال زایی در بخش صنعت و کشاورزی از طریق رونق تولید در این حوزه ها باشد.

سهم اشتغال زایی ۳ بخش اصلی اقتصاد

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زایی بخش کشاورزی از مجموع ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار شاغل کشور در پاییز امسال، ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار نفر معادل ۱۵.۴ درصد کل مشاغل موجود بوده است و در این بخش، سهم اشتغال زایی بخش صنعت ۸ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر و اشتغال زایی در بخش خدمات نیز ۱۱ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بوده است.

بنابراین می توان اینگونه گفت که یا شرایط اقتصاد ایران ایجاب کرده که مشاغل خدمات رسان در تمامی حوزه ها رشد داشته باشند و سیمای بازار کار ایران خدماتی باشد و یا اینکه کارجویان گرایش بیشتری به انجام مشاغل خدماتی و اداری از خود نشان می دهند و از اینرو در سایه تضعیف بخش کشاورزی، اشتغال در بخش خدمات بیش از ۳ برابر اشتغال در بخش کشاورزی است.

یک نکته مهم درباره مشاغل بخش کشاورزی، کاهش ۲ درصدی سهم اشتغال کشاورزی در فاصله تابستان تا پاییز امسال است که این مسئله می تواند به دلیل رونق مشاغل فصلی در بخش کشاورزی مانند فعالیت کارگران بخش برداشت محصولات طی فصل تابستان و اتمام فصل برداشت در پاییز باشد. بنابراین تعداد شاغلان بخش کشاورزی در فاصله تابستان امسال تا پاییز ۱۴۰۰، حدود ۵۰۰ هزار نفر کمتر شده است که این تعداد یا در فصل پاییز بیکار مانده اند و یا اینکه در مشاغل بخش خدماتی وارد می شوند.

جدول سهم بخش های اقتصادی از اشتغال

اثر منفی کرونا بر بازار مشاغل خدماتی

در سال ۹۹ و طی ۳ فصل نخست امسال از سهم اشتغال زایی بخش خدمات کشور به دلیل بروز پاندمی کرونا و ریزش برخی از مشاغل خدماتی و کسادی بازارها در این بخش، کاسته شده بود اما در فصل پاییز امسال دوباره سهم اشتغال زایی بخش خدمات از کل شاغلان کشور به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید، با این حال نسبت به سال ۹۶ که به بیشترین میزان رسیده بود، پایین تر است.

برخی ها دلایل دشواری در ایجاد مشاغل صنعتی در اقتصاد ایران را با گران بودن اشتغال زایی در این بخش مرتبط می دانند، در حالی که مشاغل خدماتی به مراتب نسبت به اشتغال بخش صنعتی و یا کشاورزی ارزان تر بوده و در بسیاری از مشاغل خدماتی نیز می توان بدون تجربه و تخصص نیز وارد شد، اما در مشاغل صنعتی به این صورت نیست و افراد باید از مهارت مشخصی برای تصدی امور برخوردار باشند که بتوانند امور تولید را به دست بگیرند.

با وجود خدماتی بودن بازار کار ایران و سهم بالای مشاغل خدماتی از کل بازار کار، اما در فاصله سال های ۹۵ تا پاییز امسال به صورت مستمر بر سهم اشتغال زایی در بخش صنعت کشور افزوده شده و سهم مشاغل صنعتی از کل بازار کار کشور، ۲.۹ درصد بیشتر شده است که این مسئله می تواند در صورت استمرار، نوید بخش افزایش سهم مشاغل فنی و با ارزش افزوده بیشتر در بازار کار ایران طی سال های آینده باشد. در پاییز امسال نیز، سهم اشتغال در بخش صنعت کشور به بالاترین میزان از سال ۹۵ رسیده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =