مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨.٣ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥١٣.٨ درصد) حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصل پاییز ۴۷۸.۳ درصد شد

به گزارش کارآفرین نیوز، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های ریالی) در فصل پاییز ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل، ٤٨.٦ درصد است که حدود ١٥.١ واحد درصد کاهش در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٤٠٠ (٦٣.٧ درصد) داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٤٠٠ (٨.٧ درصد) حدود ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و...» (١.٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» (٦٣.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها و ...» (١.١- درصد) می باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤٥.٩ درصد است که حدود ٣٩.٥ واحد درصد کاهش در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و ...» (٩.٦ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (٦٤٠.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» (٠.٧- درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥١٣.٨ درصد) حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٥٥.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥٤.٣ درصد) حدود ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و ...» (٩.٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٧١٦.٤ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» (٠.١- درصد) می‌باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =