طبق برآوردهای صورت گرفته برای دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، کشور نیازمند ۴.۰۴ میلیون مسکن جدید بوده و با ۵.۳ میلیون واحد نیازمند تخریب یا بازسازی، ۹.۳ میلیون مسکن در یک دهه مورد نیاز است.

جزئیات پیش‌بینی‌های جدید در بخش مسکن

به گزارش کارآفرین نیوز، یکی از مهم ترین نیازهای کشور تامین مسکن و حل چالش ها و مشکلات مربوط به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه است. از سویی طبق آمارها و اعلام برخی مقامات دولتی، هزینه مسکن بیش از ۲۰ تا ۶۰ درصد مخارج خانوار را در مناطق مختلف کشور تشکیل می دهد.

بنابراین در صورتی که دولت بتواند با فعال کردن مجموعه ظرفیت ها و ارائه بسته های سیاستی مناسب و موثر در امر خانه دار شدن مردم و به ویژه گروه های فاقد مسکن گام بردارد، در کنار استفاده مناسب از تسهیلات و منابع بانک ها و اعمال روش های موثر در کنترل بازار مسکن در بخش خرید و فروش و رهن و اجاره؛ قادر خواهد بود تا به چالش چند دهه ای مسکن در کشور پایان دهد.

دولت سیزدهم در بدو فعالیت خود در تابستان امسال با هدفگذاری تولید مسکن به عنوان یکی از سیاست های اصلی خود در ۴ سال آینده، حل مسئله مسکن را یکی از نیازهای اساسی جامعه اعلام کرد و از اینرو ساخت ۴ میلیون مسکن جدید در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم پیش بینی شده است.

این طرح که در قالب طرح نهضت ملی مسکن دنبال می شود، با ثبت نام بیش از ۵ میلیون نفر آغاز شده و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است در سال آینده کار ساخت بخش قابل توجهی از پروژه ها عملیاتی شود.

مسکن

برآوردهای جدید از میزان تولید مسکن در کشور

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه با ارائه تحلیلی از وضعیت بخش مسکن در دوره سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نوشت: با فرض تثبیت جمعیت نرخ رشد جمعیت در سطح ۱.۸ (نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۵)، جمعیت در سال ۱۴۰۵ برابر با ۸۶.۵ میلیون نفر پیش بینی می شود، اما با توجه به سیاست های کلی نظام در راستای افزایش جمعیت، فرض نرخ باروری ۲.۱ (بیش از سطح جانشینی) جایگزین می شود و بر این اساس، جمعیت ۸۸.۲ میلیون نفر برآورد می شود.

این جمعیت شامل ۲۸.۲۷ میلیون خانوار با متوسط بُعد ۳.۱۲ نفر است. به این ترتیب جمعیت شهری ۶۸.۲ میلیون نفر، تعداد خانوار شهری ۲۲.۱۲ میلیون نفر و متوسط بُعد خانوار شهری ۳.۱ نفر پیش بینی می شود. از سویی، ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی شامل ۶.۱۵ میلیون خانوار با متوسط بُعد ۳.۲۵ نفر برای روستاهای کشور در افق ۱۴۰۵ برآورد می شود.

با توجه به این برآوردها، نیاز به مسکن برای خانوارهای جدید طی دوره سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ معادل ۴.۰۷۶ میلیون واحد خواهد بود که از این میان ۳.۹۹۷ میلیون واحد مربوط به خانوارهای شهری و ۷۹ هزار واحد برای خانوارهای روستایی است.

علاوه بر موارد بالا، نیاز به ۱.۳۷ میلیون واحد مسکونی برای تحقق شاخص هر خانوار یک مسکن وجود دارد که از این میزان ۶۷۳ هزار مربوط به خانوارهای شهری و ۶۹۷ هزار واحد مربوط به خانوارهای روستایی است.

بر اساس برآوردها، تعداد ۵.۳۱۳ میلیون واحد مسکونی در کل کشور تا سال ۱۴۰۵ نیاز به تخریب و بازسازی خواهد داشت که ۳.۰۰۳ میلیون واحد آن در شهرها و ۲.۳۱ میلیون واحد در روستاها قرار دارند.

تعداد کل واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۵ معادل ۲.۵ میلیون واحد برآورد شده به طوری که نرخ واحدهای خالی در شهرها ۱۰.۳ درصد و نرخ واحدهای خالی در روستاها ۸.۵ درصد بوده است. این نرخ برای شهرها در سطح ۵ درصد و در روستاها نیز در سطح ۲.۵ درصد بهینه خواهد بود. از اینرو باید در شهرها ۱.۱ و در روستاها نیز ۳۰۰ هزار واحد از تعداد خانه های خالی کاسته شود.

همچنین طبق برآوردهای صورت گرفته، برای دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تعداد ۴.۰۴۶ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور مورد نیاز است و با احتساب ۵.۳۱۳ میلیون خانه نیازمند بازسازی و تخریب تا سال ۱۴۰۵، در مجموع تعداد ۹.۳۵۳ میلیون مسکن جدید یا نیازمند تخریب و بازسازی در کشور برای دوره ۱۰ ساله مورد نیاز است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =