میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان دی ماه سال جاری با ۲۵۸.۶ درصد رشد به ۳۷۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید و در عین حال، میزان سپرده این بانک‌ها در بانک مرکزی و سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در این بانک‌ها نیز افزایش یافت.

سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری افزایش یافت

به گزارش کارآفرین نیوز، بررسی خلاصه دارایی های بانک های تجاری در دی ماه امسال نشان می دهد که حجم دارایی های خارجی این بانک ها با ۵۰.۱ درصد رشد به ۱۹۹۲.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان به نسبت پایان اسفندماه سال گذشته، ۴۷.۵ درصد است.

حجم اسکناس و مسکوک در بانک های تجاری طی دوره مورد بررسی، ۳۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دی ماه سال قبل، ۳۲.۷ درصد رشد یافته است.

میزان سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز به میزان ۷۰.۷ درصد رشد یافت و به ۱۰۸۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید. از سویی، بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری ۱۲۶۴.۵ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۷ درصد بیشتر است.

در بخش مربوط به آمارهای بدهی نیز سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تجاری به ۱۰۶۰۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که ۷۵.۳ درصد رشد نشان می دهد.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی ۳۷۳.۷ هزار میلیارد ریال بوده و دارای ۲۵۸.۶ درصد رشد است. این میزان رشد در پایان اسفندماه سال گذشته، ۳۲۲.۳ درصد بود.

جدول دارایی و بدهی بانک های تجاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.