بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در ۱۰ ماه نخست امسال ۳۳۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف اسلامی پرداخت کردند و در این بین، تسهیلات قرض‌الحسنه، مرابحه، سلف و مشارکت حقوقی؛ پُرطرفدارترین انواع تسهیلات بانکی بوده‌اند.

بیشترین وام‌های بانکی در چه بخش‌هایی پرداخت شد؟

به گزارش کارآفرین نیوز، بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت پرداخت تسهیلات بانک ها در پایان دی ماه سال جاری نشان می دهد که در ۱۰ ماه نخست امسال، ۳۳۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب قرض الحسنه در بانک ها و موسسات اعتباری کشور پرداخت شده است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۸.۶ درصد رشد یافته است.

بر پایه این گزارش، سهم تسهیلات با عنوان قرض الحسنه ۲۸۵۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۰.۹ درصد نسبت به پایان اسفند سال گذشته رشد یافته است. همچنین ۳۹۳.۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۹.۶ درصدی تسهیلات مضاربه پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات سلف در بانک ها ۷۸۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت اسفندماه سال گذشته، ۸۳.۹ درصد رشد نشان می دهد. در قالب مشارکت مدنی ۴۶۳۲.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت شد که ۱۴.۴ درصد به نسبت اسفندماه سال گذشته، بیشتر بوده است.

رقم پرداخت وام جعاله ۱۴۰۸.۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۲.۹ درصدی بوده و ۵۸۰۶ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات فروش اقساطی توسط بانک ها در ۱۰ ماه نخست امسال پرداخت شد. ۱۱۳۰۹.۸ هزار میلیارد ریال وام مرابحه در آمارها اعلام شده که به میزان ۶۸ درصد نیز رشد نشان می دهد.

وام استصناع نیز به رقم ۵.۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۵۳.۳ درصد و مشارکت حقوقی به میزان ۲۴۹۰ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۰۵.۸ درصد پرداخت شده است.

تسهیلات قرض الحسنه بانک ها در سال 1400

بانک

عملکرد بانک‌های تجاری در بخش قرض‌الحسنه

مجموع عملکرد تسهیلاتی بانک های تجاری در ۱۰ ماه نخست امسال رقم ۶۳۲۶.۱ هزار میلیارد ریال با رشد ۷۲.۵ درصدی اعلام شده که در بخش تسهیلات با عنوان قرض الحسنه نیز توسط بانک های تجاری ۷۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بانک های تجاری در بخش مارکت مدنی عملکرد با درصد رشد بالاتری داشته اند به نحوی که در این نوع از وام، ۱۰۲۰.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات با رشد ۲۴۷.۴ درصدی به ثبت رسیده است.

در بخش تسهیلات مرابحه نیز بانک های تجاری ۱۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ رشد ۱۵۴.۳ درصد داشته اند، اما در تسهیلات استصناع ۴۴.۴ درصد رشد منفی اتفاق افتاد.

عملکرد بانک‌های تخصصی

مجموع منابع تسهیلاتی پرداخت شده توسط بانک های تخصصی کشور طی ۱۰ ماهه نخست امسال، ۴۶۳۰.۱ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۹.۴ درصد بوده و در این بانک ها، ۲۴۴.۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۲ درصد، تسهیلات با عنوان قرض الحسنه پرداخت شد.

بانک های تخصصی کشور در ۱۰ ماه اول امسال، ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات سلف با نرخ رشد ۷۰.۲ درصد پرداخت کردند و ۸۵۹.۶ هزار میلیارد ریال نیز با رشد ۴۷.۵ درصد، تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده است.

بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری

در این بخش نیز ۲۲۱۹۹.۲ هزار میلیارد ریال، رقم تسهیلات پرداختی است که به نسبت پایان اسفندماه سال گذشته ۳۵.۵ درصد بیشتر است. ۱۸۷۵ هزار میلیارد ریال از تسهیلات در این بخش نیز با نام قرض الحسنه است که ۴۰.۸ درصد رشد داشته و در بخش اجاره به شرط تملیک ۱۰۴.۷ درصد و در مشارکت حقوقی نیز ۱۱۰.۹ درصد رشد به ثبت رسید.

بانک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =