سخنگوی گمرک با تشریح صادرات و واردات ایران از ۱۵ کشور همسایه در دوره شهریور تا بهمن سال گذشته، میزان صادرات صورت گرفته را ۱۵.۶ میلیارد دلار و واردات را نیز ۱۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

جزئیات تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه

به گزارش کارآفرین نیوز، سید روح اله لطیفی با اعلام وضعیت صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه، اعلام کرد: ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن کالا از ابتدای شهریور تا پایان بهمن ۱۴۰۰، به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ دلار کالا از ایران صادر شده که متوسط ماهانه آن در ۵ ماه نخست پنج میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۷۲۶ دلار بوده و متوسط در ۶ ماه بعدی هفت میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۳۱ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۳۷ دلار بوده که در دولت سیزدهم ۴۴ درصد در وزن و ۴۸ درصد در ارزش رشد داشته است.

وی با بیان اینکه همچنین از ابتدای شهریور تا پایان بهمن ماه سال گذشته نیز ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۳۴۸ دلار به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۳۰ دلار واردات انجام شده است، تصریح کرد: متوسط واردات ماهانه از همسایگان در پنج ماه نخست سال یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۴۷ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۷۵ دلار بوده و متوسط ۶ ماه بعدی و در دولت جدید ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۲۵ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۲۹ هزار و ۷۲ دلار بوده که مقایسه این دو دوره با یکدیگر ۳۴ درصد در وزن و ۴ ۷درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ در تجارت با ۱۵ کشور همسایه، ۷۰ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۶۳۶ تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۵۷ دلار صادر و ۲۱ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۸۴ تن به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۰۶ دلار وارد کشور شده است.

تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه از شهریور تا بهمن ۱۴۰۰

لطیفی آمار تفکیکی تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه در دولت سیزدهم از اول شهریور تا پایان بهمن ماه را به شرح ذیل اعلام کرد.

ایران به امارات متحده عربی چهار میلیون و ۸۳۳ هزار و ۹۲۷ به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۷۱ دلار صادر و از این کشور هفت میلیون و ۲۶ هزار و ۵۲۱ تن به ارزش ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ۲۳۴ هزار و ۲۶۷ وارد کرده است.

تجارت با افغانستان شامل یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۴۶۹ تن به ارزش ۸۰۰ میلیون و ۶۹ هزار و ۵۵۲ دلار صادرات و ۱۱ هزار و ۴۰۶ تن به ارزش ۱۳ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۲۷ دلار واردات شده است.

در این ۶ ماه ایران توانسته ۵۵۹ کیلو به ارزش ۲ هزار و ۳۸۷ دلار، کالا به عربستان صادر کند اما هیچ وارداتی از این کشور صورت نگرفته است.

جمهوری آذربایجان ۴۵۲ هزار و ۸۱۶ تن به ارزش ۳۳۰ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۴۸ دلار از ایران کالا وارد و ۱۰ هزار و ۶۵۸ تن به ارزش ۲۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۰۲ دلار نیز به ایران صادر کرده است.

همچنین ایران به ارمنستان ۶۱۵ هزار و ۳۷۴ تن به ارزش ۱۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵۹۴ دلار صادرات و سه هزار و ۱۰۵ تن به ارزش ۶ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۱۰۶ دلار واردات انجام داده است.

پاکستان نیز یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۳۱۹ تن به ارزش ۷۰۷ میلیون و ۱۴۱ و ۷۶۹ دلار از ایران کالا خریداری کرده و ۱۷۳ هزار و ۸۲۲ تن به ارزش ۱۶۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۴۴ دلار به ایران فروخته است.

ایران به ترکمنستان ۵۹۸ هزار و ۶۷۴ تن به ارزش ۱۸۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۴۹ دلار صادر و ۱۹ هزار و ۹۶۵ تن به ارزش ۱۴ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۵۶ دلار وارد کرده است.

روسیه در حالی ۶۱۷ هزار و ۶۸۸ تن به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۹۸ دلار از ایران خریداری کرده که ۲ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۴۰ تن به ارزش ۹۷۴ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۹۵ دلار نیز فروخته است.

تجارت خارجی

قزاقستان نیز ۲۷۹ هزار و ۷۸۴ تن به ارزش ۱۰۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷ دلار از ایران وارد و ۷۲ هزار و ۸۴۰ تن به ارزش ۲۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۶۱ دلار به ایران صادر کرده است.

ایران با ترکیه ۱۷ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۷۱ تن به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۲۱۸ دلارصادرات و یک میلیون و ۸۹۴ هزار و ۹۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۶۷۲ دلار واردات را تجربه کرده است.

عراق ۱۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۱۲ تن به ارزش پنج میلیارد و ۵۸ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۰۵ دلار واردات از ایران داشته و ۲ میلیون و ۳۱ هزار و ۵۹۱ تن به ارزش ۸۷۳ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۱۲ دلار به ایران صادرات کرده است.

ایران به عمان یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۷۰ تن به ارزش ۴۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۰۳ دلار صادر و ۵۲۲ هزار و ۹۹۷ تن به ارزش ۳۱۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۸۷۸ دلار وارد کرده است.

کویت ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۱۶۰ تن به ارزش ۸۶ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۴۳ دلار از ایران خریداری کرده و چهار هزار و ۳۳۸ تن به ارزش هشت میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۱۲ دلار به فروش رسانده است

قطر نیز ۶۴۸ هزار و ۱۱۵ تن به ارزش ۶۵ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۵۱۴ دلار از ایران دریافت و ۷۹۵ تن به ارزش سه میلیون و ۱۲۶ هزار و ۸۵۱ دلار به ایران ارسال کرده است.

ایران به بحرین هفت هزار و ۸۰۶ تن به ارزش پنج میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۲۷ دلار صادرات و ۸۲ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۸۷۶ هزار و ۶۴۷ دلار واردات انجام داده است.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شاهد رشد روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بودیم و این روند همچنان ادامه دارد، به طوری که چشم انداز سال ۱۴۰۱ روزهای روشنی را در تجارت با هم مرزان ایران نشان می دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =