مدرس عالی کسب و کار با اشاره به اینکه برای حمایت از دانش بنیان‌ها و در راستای تحقق شعار سال، تنها نباید به سراغ بانک‌ها و پول رفت، گفت: رشد گلخانه‌ای کسب و کارهای دانش‌بنیان موجود، در نهایت به شکست می‌انجامد و حمایت واقعی از دانش‌بنیان‌ها، کشاندن کسب و کارهای سنتی به تولید دانش‌بنیان است.

پیش‌نیازهای گذر از کسب و کار سنتی به دانش‌بنیان

مسلم خانی در گفتگو با کارآفرین نیوز درباره نامگذاری سال ۱۴۰۱ به تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، گفت: مقام معظم رهبری چند سالی نامگذاری های سال را انجام می دهند که می تواند سمت و سوی کلی سیاست گذاری ها را برای کشور مشخص کند. این نامگذاری ها با تجمیع دیدگاه های کارشناسی و بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.

استاد دانشگاه کارآفرینی اظهارداشت: یک نکته حائز اهمیت اینکه در رسانه ها بر روی کسب و کارهای دانش بنیان موجود تاکید می شود که باید تقویت شوند و سهم آنها از اقتصاد کشور ارتقاء پیدا کند، ولی زاویه دیگر این است که چگونه می توان کسب و کارهای موجود را به سمت دانش بنیان شدن سوق داد.

پرهیز از رشد گلخانه‌ای کسب و کار

خانی ادامه داد: در صورت سوق دادن کسب و کارهای سنتی به سمت دانش بنیان شدن، می توانیم تعمیم کسب و کارهای دانش بنیان را در کشور داشته باشیم. اگر بر کسب و کارهای دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و استارتاپ ها متمرکز شویم، تنها تعدادی از کسب و کارها را به صورت گلخانه ای رشد خواهیم داد که به محض توقف حمایت، کسب و کار متلاشی خواهد شد.

وی افزود: اگر بتوانیم شعار سال را به این سمت سوق دهیم که چگونه می توانیم بازار کار سنتی و نیمه مدرن ایران را به سمت بازار کار توسعه یافته و مدرن سوق بدهیم، آنوقت می توانیم مدعی شویم که شعار امسال جهشی برای کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد خواهد کرد.

اشتغال دانش بنیان

ارتباط دانشگاه و بازار کار در حد حرف نباشد

مدرس عالی کسب و کار تصریح کرد: حمایت هایی که تاکنون از کسب و کارها در ایران شده گلخانه ای بوده و برای حمایت از این مشاغل یکی از معاونت های ریاست جمهوری را اختصاص دادیم که نهایتا با تمام حمایت ها حدود ۶ هزار کسب و کار را در حدود ۹ سال ساماندهی کردیم. این الگو برای آغاز خوب است و اگر بتوانید در مرحله ۳ تا ۵ سال اول الگوی حمایتی تمام قد را برای یک سری کسب و کارها ایجاد کنید که نمونه شوند برای سایر کسب و کارها، خوب است. اما اگر بخواهیم سیاست های حمایتی دیگری را برای کسب و کارهای دانش بنیان موجود در پیش بگیریم و کاری به سایر کسب و کارها نداشته باشیم، قطعا مورد قبول نیست.

به گفته خانی، تولید کشور باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند که لازمه آن این است که نیروی انسانی به سمت دانشی شدن حرکت کند و دانشگاه باید تعامل واقعی با بازار کار ایجاد کند که تاکنون در حد حرف مانده است. وقتی از سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین صحبت می کنیم، دارای ۶ رکن است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: رکن اول این است که دانشگاه و مدارس و تمامی نهادهایی که با منابع انسانی در ارتباط هستند باید به عنوان نهادهای کمک کننده دانش بنیان بازتعریف شوند و کارکردهای آنها به سمت دانشی شدن سوق یابد. اقتصاد ما امروز به شدت واردات محور است که می تواند از تحریم ها آسیب ببیند و ما مجبوریم برای تولید چیپس نیز واردات انجام دهیم. در حوزه خلق کسب و کارها هنوز وابستگی بسیار زیادی به خارج داریم و به این دلیل کسب و کارها از تحریم آسیب می بینند.

مدرس عالی کسب و کار اظهارداشت: نکته بعدی این است که در موضوع تحقق شعار امسال باید بتوانیم کسب و کارهای موجود سنتی فعلی را به سمت دانش بنیان شدن سوق بدهیم. موضوع دیگر این است که باید به سمت نظام ثبت مالکیت معنوی عمومی حرکت کنیم و افراد بتوانند ایده های خود را به ثبت برسانند و نظام بورس ایده های کسب و کار ایجاد شود که پایه اصلی توسعه کسب و کارهای دانش بنیان است.

مسلم خانی

وظیفه دانشگاه صرفا تولید مدرک نیست

خانی بیان داشت: بنابراین نظام های حقوقی مرتبط با طرح ها و ایده ها در ایران باید ایجاد شود. اینکه لازم است تا اقتصاد ایران دانش بنیان شود که بتواند آسیب پذیری تحریم ها را رفع کند، باید بتوانیم ایده ها را در کشور ثبت کنیم. از مخاطبین اصلی شعارهای امسال مدارس و نظام های تربیت کننده نیروی انسانی است که چگونه بتوانیم افرادی را پرورش دهیم که آن افراد بتوانند یک ایده ناب تولید کنند.

وی با اشاره به اینکه در ایران بیشترین تعداد فارغ التحصیلان و دانشگاه ها را داریم، گفت: در حوزه سخت افزاری مشکل زیادی نداریم و بیشتر در نظام فکری تغییر ایجاد کنیم. اگر دانشگاه به این باور رسید که صرفا وظیفه تولید مدرک را ندارد و باید با بازار کار مرتبط باشد، آنگاه مشکلات حل می شود. در حال حاضر، سالانه هزاران رساله دکتری و ارشد نوشته می شود، ولی چه تعدادی از این رساله ها توانسته اند ایده ای برای حل مشکلات بازار کار ارائه کنند؟ برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان و تحقق شعار امسال باید مدارس پای کار بیایند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تاکید دارم ما در کشورمان باید برای ایده ها باید احترام قائل شویم. دولت و مجلس باید بر روی نظام مالکیت معنوی به مناسبت شعار امسال باید انجام دهند. زنجیره های تامین و ارزش در کسب و کارها نیز بسیار حائز اهمیت است که اگر بتوانیم نظام کسب و کار را به سمت زنجیره های کسب و کار سوق بدهیم، تولید دانش بنیان خواهیم داشت.

خانی اظهارداشت: نوآوری و خلاقیت بدون توجه به اعتماد به نفس غیرممکن است. در حال حاضر نیاز به ایجاد کانال های فرهنگ تولید داریم که باید در کشور ایجاد شود. همچنین جای خالی شرکت های چندملیتی احساس می شود و شرکت های ایرانی بیشتر در محیط بسته فعالیت دارند و ما چرا نباید کشورهای چندملیتی داشته باشیم و این موضوع راز موفقیت برخی کشورهای پیشرفته است.

اتصال کسب و کارهای ایرانی با خارج

مدرس عالی کسب و کار گفت: شعار امسال آغازی است بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال های بعد و ما باید فضا را برای این منظور فراهم کنیم. راز موفقیت آمریکا این است که در شرکت های چندملیتی و چند فرهنگی سرمایه گذاری کرده و در یک شرکت بیش از ۸۳ ملیت که به همین میزان تفکر متفاوت دارند، فعالیت دارند. راه تحقق شعار امسال این است که ما باید بستر ارتباط بین کسب و کارهای ایرانی با سایر کشورها را فراهم کنیم.

وی بر لزوم تعامل با شرکت های خارجی تاکید کرد و با اشاره به اینکه قرار نیست ما صرفا در این ارتباط مصرف کننده باشیم، افزود: ایجاد بسترهای قانونی و زمینه های لازم برای ایجاد شرکت های چندملیتی می تواند زمینه موفقیت تولید دانش بنیان را فراهم کند.

خانی ادامه داد: بیشتر وقتی عنوان می شود که حمایت صورت گیرد، فکرها به سمت تسهیلات بانکی و خرید تولیدات شرکت ها و در اختیار گذاشتن امکانات و ... می رود، اما یک شرکت دانش بنیان در رقابت شکل می گیرد. ایجاد زنجیره های تولید و ارزش و ایجاد جایگاه قانونی در کنار اتصال کسب و کارهای ایرانی با شرکت های خارجی را حمایتی می دانم که دانش بنیان ها را توسعه خواهد داد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی از حمایت صحبت می کنیم فقط به سراغ پول نرویم. این همه پول در اقتصاد پخش شد ولی نتیجه و برونداد آن چه شد؟ در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، ایجاد نظام تهاتر کالا و خدمات به موفقیت های فراوانی منجر شده است. در ایران نظام تهاتر و پایاپای وجود ندارد، بنابراین مجبور هستیم تا با پول با یکدیگر معامله کنیم.

مدرس عالی کسب و کار تاکید کرد: وزارت علوم برای امسال اجبار کند تا پژوهش ها به این سمت هدایت شده و نظام دانش بنیان تقویت شود و تزها و پایان نامه های ارشد را به این سمت ببریم که گرهی از مشکلات کشور را باز کند. در حال حاضر، سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از بازار کار ایران جمعا ۲۸ درصد است؛ بنابراین زمان آن فرارسیده تا بخشی از یارانه ها را به کارفرمایان به عنوان یارانه دستمزد جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دهیم و دولت با پرداخت اینگونه یارانه ها، کارفرمایان را به جذب نیروی کار تحصیل کرده تشویق کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =