طبق گزارش مرکز آمار، در همان حال که سهم زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از کل شاغلان کشور بیش از دو برابر سهم مردان است، بیکاری در میان زنان تحصیل کرده نیز بالاتر بوده و با فراهم شدن زمینه ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار، ظرفیت مناسبی نیز برای استفاده از نیروهای متخصص فراهم می‌شود.

یک میلیون فارغ‌التحصیل آماده ورود به بازار کار

به گزارش کارآفرین نیوز؛ اگرچه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافته، اما هنوز هم نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی از نرخ بیکاری کشور، ۳.۶ درصد بالاتر است؛ به عبارتی بیکاری در میان تحصیل کردگان دانشگاهی بیشتر است.

آخرین آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر این است که بیکاری در میان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۹.۴ درصد و به تعداد ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار نفر بوده که نسبت به زمستان ۱۳۹۹ به میزان ۰.۳ درصد و به تعداد ۶۹ هزار نفر کاهش یافته است.

بنا به همین آمار، نرخ بیکاری در میان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ درصد و به تعداد ۹۱۸ هزار نفر بوده که نسبت به زمستان ۱۳۹۹ حدود ۴۳ هزار نفر و به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

اشتغال فارغ التحصیلان

جالب اینکه بررسی آمارها نشان می دهد که سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۳۸.۱ درصد بوده است. به طوری که، سهم مردان از این بیکاران ۲۶.۸ درصد و سهم زنان نیز ۷۱.۸ درصد بوده است. بر این اساس، در واقع بیکاری در میان زنان فارغ التحصیل دانشگاهی را باید در مقیاس بالایی دانست، به طوری که تقریبا سه برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی، بیکار هستند.

به عبارتی، در همان حال که بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاتر از بیکاری کشور است، بیکاری در میان زنان فارغ التحصیل دانشگاهی سه برابر بیکاری در میان مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است.

همچنین سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان کشور، در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۲۶.۶ درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۳۹۹ به میزان ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

در این مورد، سهم مردان ۲۲.۹ درصد و سهم زنان ۴۷.۷ درصد بوده است. بر این اساس، سهم زنان فارغ التحصیل دانشگاهی از کل شاغلان کشور بیش از دو برابر سهم مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است.

بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در شرایطی که کشور به ایده پردازی، خلاقیت، ابتکار و ارائه راهکار از طریق شرکت های دانش بنیان و بکارگیری علم و دانش، نیاز دارد نوعی اتلاف منابع است که باید آن را سد بزرگی در مقابل توسعه پایدار عنوان نمود و چالش اصلی دولت سیزدهم در حوزه اشتغال را باید اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و زمینه سازی برای استفاده از دانش، مهارت و پتانسیل آنها دانست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =