بیشترین میزان افزایش ماهانه نرخ تورم در فروردین ماه امسال در استان بوشهر با ۵.۵ درصد و کمترین میزان نیز در زنجان به میزان ۲.۱ درصد به ثبت رسید.

تغییرات نرخ تورم استان‌ها در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش کارآفرین نیوز، طبق اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٣,٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.١ درصد) است.

کل خانوارها

در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤١٥,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ بوشهر با ٥.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان ٢.١ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥,٦ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و همدان (٣٤.٧ درصد) است.

خانوارهای شهری

در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٠٩,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٥.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با ٢.٠ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.٤ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٧درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٤.٥ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٤٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد با ٧.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های تهران و زنجان با ٢.٢ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٧,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٥.٥درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤١,٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٣.٢ درصد) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =