مرکز آمار ایران با انتشار نرخ تورم تفکیکی استان‌های کشور در اردیبهشت ماه سال‌جاری، اعلام کرد: بیشتری میزان نرخ تورم ماهانه در این ماه مربوط به سیستان و بلوچستان و البرز با ۵.۴ درصد و کمترین نیز مربوط به خوزستان با ۰.۷ درصد بود.

بیشترین و کمترین نرخ تورم استان‌ها در اردیبهشت

به گزارش کارآفرین نیوز، طبق اعلام مرکز آمار ایران، طی اردیبهشت ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٢٩,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با ٥.٤ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ٠.٧ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٥.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٢.٦ درصد) است.

همچنین بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.٦ درصد) است.

خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٢٤,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ٠.٩درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤٥.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان (٣٣.٥ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.٥ درصد) است.

روستا

خانوارهای روستایی

در اردیبهشت ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٥٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد می‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٠,١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٠.٦درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٠,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان¬ کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٢.٠ درصد) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =