بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش حداقل بگیران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد افزایش و بیشترین میزان افزایش سایر سطوح در سال ۱۴۰۰ با ۲۶ درصد افزایش بوده است.

بیشترین و کمترین افزایش حقوق بازنشستگان در ۶ سال اخیر

به گزارش کارآفرین نیوز؛ مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی "مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد." لذا برقراری میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی، نه تنها ضروری بلکه اجبار قانونی است و سازمان تامین اجتماعی و دولت وظیفه دارند مطابق میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی را نیز افزایش دهد.

بر این اساس، در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴.۵ درصد، ۱۹.۵ درصد، ۳۶.۵ درصد، ۲۶ درصد، ۳۹ درصد و ۵۷.۴ درصد به حقوق حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی افزوده شد.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که بالغ بر ۶۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافته که بیشترین میزان را در ۶ سال اخیر دارد، همچنین کمترین میزان افزایش حقوق حداقل بگیران در سال ۱۳۹۶ با ۱۴.۵ درصد طی ۶ سال اخیر بوده است.

افزایش حقوق بازنشستگان در سایر سطوح

از سوی دیگر، مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی "سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد." لذا تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سایر سطوح (بیش از حداقل بگیران) با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و با تصویب دولت صورت می گیرد.

بازنشستگان تامین اجتماعی

طی سال های اخیر روال اینگونه بوده که میزان افزایش دستمزد کارگران که مصوب شورای عالی کار بوده، مدنظر قرار گرفته است، امسال نیز در مورد میزان افزایش حقوق حداقل بگیران طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با معیار مصوبه شورای عالی کار عمل شد اما در مورد سایر سطوح دستمزدی، ۱۰ درصد (به علاوه ۶۵۰ هزار تومان) تصویب گردید.

بررسی آمارها نشان می دهد که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به ترتیب، ۱۲.۵ درصد، ۱۰ درصد به علاوه ۲۸۰۸ تومان روزانه، ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار تومان ماهانه، ۱۵ درصد به علاوه ۱۶۶ هزار تومان ماهانه، ۲۶ درصد به علاوه ۲۴۸ هزار تومان ماهانه و ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰ هزار تومان ماهانه (تاسقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان) به حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سایر سطوح افزوده شده است.

بر این اساس، اگر میزان ثابت اضافه شده به حقوق را لحاظ نکنیم، برای سایر سطوح حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ کمترین میزان افزایش با ۱۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ بیشترین میزان افزایش با ۲۶ درصد طی ۶ سال اخیر صورت گرفته است.

افزایش در سال ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید، همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه شد، به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

بازنشستگان تامین اجتماعی

علاوه بر این، با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. نیز به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =