مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل زمستان سال گذشته خبر داد و اعلام کرد:‌ نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی ۶.۵ درصد و نرخ تورم کالاهای صادراتی نیز ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

کاهش نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۰

به گزارش کارآفرین نیوز، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن، ۵۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٤٠٠ (٤٨.٦ درصد) حدود ٤.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٤٠٠ (١٢.١ درصد) حدود ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و... » (٤.٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ...» (٥٦.٤ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٦.٧- درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧٥,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٤٠٠ (٤٤٥.٩ درصد) حدود ٢٩.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز سال ١٤٠٠ (٥٤.٩ درصد) حدود ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

بازار

تورم سالانه

در فصل زمستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ برابر با ٤٧١,٨ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ١٤٠٠ (برابر با ٤٧٨.٣ درصد) حدود ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ برابر با ٥٤.٧ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ١٤٠٠ (برابر با ٥٥.٣ درصد) حدود ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات نرخ تورم کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۴۰۰

نرخ تورم کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در فصل زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل ٢٠,١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٤٠٠ (٣١.١ درصد) حدود ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل قبل ١.٠- درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٤٠٠ (١.٥ درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها » ( ٤.٣ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها و...» (٤٨.٩ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٦,٣ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٤٠٠ (١٣٩.٦ درصد) ٢٣.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٤٠٠ (١٤.٦ درصد) ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم سالانه

در فصل زمستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ برابر با ١٤٢,٨ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ١٤٠٠ (١٦٩.٦ درصد) ٢٦.٩ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ برابر با ١١.٦ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ١٤٠٠ (١٢.٢ درصد) حدود ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =