یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم رعایت برخی بایدها و نبایدها در جلوگیری از اقداماتی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شود، گفت: استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پایه پولی است که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و به تبع نرخ تورم شود؛ بنابراین تراز شدن بودجه از طریق ابزار درآمد مالیاتی، یک گام کلیدی در بروز تکانه‌های تورمی است.

چرخه تولید تورم باید قطع شود

به گزارش کارآفرین نیوز، افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی روی رشد نرخ تورم اثرگذار است و برای کنترل آن بسیاری معتقدند که نیاز به اصلاح نظام های پولی و مالی است.

برخی اصلاحاتی که در این بخش باید صورت گیرد شامل جلوگیری از استقراض دولت از بانک ها، ممانعت از خلق پول و تشدید سیاست های انضباط پولی و مالی است که در دولت سیزدهم نیز روی این موضوع تاکید شده تا جایی که از مسئله استقراض از بانک ها به عنوان خط قرمز دولت هم یاد شده است.

در این خصوص پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به تازگی ضمن بیان اینکه امسال برای نخستین بار رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی ۰.۲ درصد بود و اردیبهشت ماه ۲.۳ درصد رشد داشت، گفت: در دولت سیزدهم به بحث کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و عدم برداشت خزانه توجه ویژه شده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در کشور روند نزولی دارد و دولت نیز از بانک مرکزی استقراض نداشته است. با سیاست دولت سیزدهم در آینده روند رشد نقدینگی و پایه پولی مناسب خواهد بود.

احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در این خصوص معتقد است: استقراض دولت ها از بانک مرکزی یکی از اصلی ترین عوامل افزایش پایه پولی است که می تواند منجر به رشد نقدینگی و به تبع نرخ تورم شود.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی اضافه کرد: با توجه به اینکه رشد نقدینگی منتهی به رشد تورم و بروز مشکلات اقتصادی می شود، نیاز است اقدام به اصلاح نظام پولی و مالی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام پولی و مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: تراز شدن بودجه گامی در جهت اصلاح نظام مالی است. وقتی دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند به سمت استقراض از بانک ها می روند و بانک ها نیز گاها برای تامین منابع اقدام به خلق پول می کنند که این مسئله در رشد نقدینگی و تورم اثرگذار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین گام اول برای اصلاح نظام پولی و بانکی تراز شدن بودجه است که با افزایش درآمدهای مالیاتی و ابزار مالیات تنظیمی و تقویت ابزارهای نظارتی محقق می شود که در نتیجه، عدم استقراض دولت ها از بانک ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =