فیش دستمزد کارگران دارای بخش‌ها و آیتم‌های مختلفی است که اغلب با نحوه محاسبه این آیتم‌ها آشنا نیستند، مواردی مانند مزد هر ساعت، اضافه کاری، نوبت کاری، سنوات و... که لازم است هم کارفرمایان و هم کارگران با نحوه محاسبه دقیق آن آشنا باشند.

نحوه محاسبه آیتم‌های دستمزد کارگران

به گزارش کارآفرین نیوز؛ میزان حقوق کارگران در قرارداد کار آنها ذکر می شود اما دریافتی کارگران اغلب دارای گزینه های دیگری هم می شود که روش محاسباتی خاص خود را دارند و آشنایی با روش محاسبات مواردی مانند مزد هر ساعت، اضافه کاری، نوبت کاری، سنوات و... نه تنها برای کارفرمایان لازم است بلکه کارگران نیز باید با روش این نوع محاسبات مطلع باشند.

مزد ساعتی

کارگران و کارکنان هر مجموعه وظیفه دارند تا ساعات مشخصی را برای کارفرما کار کنند و مطابق با مدت زمان و میزان کار انجام شده، حقوق دریافت کنند. طبق قانون کار، مجموع ساعات کاری هفتگی برای کارگران برابر با ۴۴ ساعت است بنابراین برای تعیین مزد هر ساعت کار، کافی است مزد روزاانه بر عدد ۷.۳۳ تقسیم شود.

اضافه کاری

اضافه کار در قانون کار دارای قوانین مشخصی بوده و برای محاسبه حقوق آن شرایطی وجود دارد. میزان کار محول شده از سوی کارفرما به کارمند در خارج از ساعت کار قانونی به عنوان اضافه کار محاسبه می شود. به طور ساده تر اضافه کاری را اینطور می توان بیان کرد که اگر کارکرد یک فرد در طول روز یا ماه بیشتر از کارکرد موظفی باشد، مشمول دریافت حقوق اضافه کاری می شود.

با توجه به ماده ۵۹ قانون کار در صورتی که خود کارگر موافق باشد اضافه کاری انجام دهد کارفرما می تواند ارجاع کار اضافی را به کارگر بدهد و همچنین بابت میزان اضافه کار کارمند، باید ۴۰ درصد بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به کارمند پرداخت شود.

به عبارتی برای محاسبه مبلغ اضافه کاری ماهانه، باید مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ ضربدر تعداد ساعات اضافه کاری شود.

نوبت کاری

بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند.

با توجه به ماده ۵۶ چهار نوع نوبت کاری وجود دارد که به صورت زیر طبقه بندی می شود:

نوبت کاری صبح و عصر

نوبت کاری صبح، عصر و شب

نوبت کاری صبح و شب

نوبت کاری عصر و شب

افرادی که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کنند، علاوه‌ بر مزد مقرر، باید مبلغی را به‌ عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت کنند. بر این اساس؛ برای محاسبه حقوق نوبت کاری صبح و عصر، مزد ساعتی ضربدر ۱.۱ ضربدر تعداد ساعات نوبت کاری می شود.

همچنین برای محاسبه مزد نوبت کاری صبح، عصر و شب باید مزد ساعتی را ضربدر ۱.۱۵ ضربدر تعداد ساعات نوبت کاری نمود.

برای محاسبه مزد نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب نیز باید مزد ساعتی را ضربدر ۱.۲۲۵ ضربدر تعداد ساعات نوبت کاری نمود تا میزان مزد اصلی به دست بیاید.

نحوه محاسبه آیتم‌های دستمزد کارگران

سنوات پایان کار

محاسبه سنوات پایان کار نیز فرمول خاص خود را دارد. برای این کار باید ۳۰ روز از آخرین مزد کارگر (حقوق پایه) ضربدر تعداد روزهای کارکرد شود و بعد بر عدد ۳۶۵ (روز سال) تقسیم گردد.

به استناد ماده ۲۴، و تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه (اعم از متوالی یا متناوب) به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار (سنوات) را بر مبنای هر سال یک ماه آخرین مزد (حقوق) به عنوان مزایای پایان کار (سنوات) پرداخت نمایند.

عیدی

برای محاسبه عیدی کارگران نیز ۶۰ روز آخرین مزد کارگر را ضربدر تعداد روزهای کارکرد کرده و سپس بر عدد ۳۶۵ تقسیم می کنیم. در این مورد، میزان دریافتی عیدی باید حداقل بین ۶۰ روز مزد کارگر و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =