میزان دارایی و بدهی بانک‌های تخصصی کشور در اردیبهشت ماه امسال با ۲۹.۶ درصد رشد نسبت به ماه مشابه در سال قبل به رقم ۱۵۱۴۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در عین حال، ‌ میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز ۲۱ درصد بیشتر شد.

پرونده عملکرد یکماهه بانک‌های تخصصی کشور

به گزارش کارآفرین نیوز، نگاهی به آمار عملکرد بانک های تخصصی در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که در این ماه رقم دارایی خارجی بانک های تخصصی کشور با ۲۱ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، ‌ به رقم ۳۹۶۲.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

این میزان افزایش در اردیبهشت ماه به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱.۱ درصد بوده و بررسی درصدهای افزایش گذشته نشان می دهد که سرعت رشد و حجم دارایی خارجی بانک های تخصصی کاهش یافته است.

بر پایه این گزارش، حجم اسکناس و مسکوک در اختیار بانک های تخصصی ۱۴.۳ هزار میلیارد ریال است که به نسبت اردیبهشت ماه سال قبل، ۲۸.۸ درصد بیشتر شده و از آنسو سپرده این بانک ها نزد بانک مرکزی نیز ۴۰۱.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۶.۲ درصد رشد نشان می دهد.

سپرده و بدهی بخش غیر دولتی

طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در ماه مورد بررسی، ‌ عدد ۱۲۰۸۷.۵ هزار میلیارد ریال است که این میزان نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۹.۶ درصد رشد یافته است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی کشور در ماه دوم از فصل بهار امسال با ۳۳.۶ درصد رشد به ۵۱۵۱.۱ هزار میلیارد ریال رسید و در این خصوص، سپرده بخش غیر دولتی نیز با ۳۵.۹ درصد رشد، رقم ۴۴۳۶.۸ هزار میلیارد ریال بود.

رقم بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با رشد ۶.۶ درصدی به ۴۸۵.۶ هزار میلیارد ریال رسید و بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی نیز ۹۰۴.۳ هزار میلیارد است که این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۲۵.۵ درصد بیشتر است.

همچنین حجم سپرده سرمایه گذاری مدت دار بخش غیر دولتی در بانک های تخصصی در اردیبهشت امسال ۳۳.۱ درصد و سپرده های قرض الحسنه نیز ۴۰.۳ درصد بیشتر شده است.

عملکرد بانک های تخصصی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =