حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با ۳۷.۸ درصد رشد نسبت به خردادماه سال قبل به حدود ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ با این وجود رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه اردیبهشت،‌ ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه با وجود کاهش پایه پولی، نقدینگی افزایش یافته است.

حجم نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومان شد

به گزارش کارآفرین نیوز، جدیدترین آمار بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان خردادماه سال جاری حاکی است که حجم نقدینگی با ۳۷.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۵.۶ درصد است.

بر پایه این گزارش، رشد پایه پولی در انتهای خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲.۷ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت به ۲۷.۸ درصد رسید. دلیل افزایش حجم نقدینگی با وجود کاهش رشد پایه پولی، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه امسال است که به ۷.۹۷ رسیده در حالی که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۷.۶۹ بوده است.

علاوه بر این، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد امسال با ۱۳.۸ درصد رشد نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۴۵۰.۶ هزار میلیارد ریال رسید که البته این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۴.۱ درصد منفی است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز در ماه پایانی فصل بهار امسال، ۶۵.۷ درصد کاهش داشته و به ۱۴۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید. با این حال، این رقم نسبت به پایان اسفندماه سال قبل، ‌ ۱۱۶.۲ درصد رشد نشان می دهد.

حجم اسکناس و مسکوک در جریان نیز در خرداد امسال ۹۷۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۲۰.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل و ۰.۱ درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال قبل است.

نقدینگی خرداد ۱۴۰۱

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =