طبق اعلام مرکز آمار ایران، ‌ در زمستان سال ۱۴۰۰ تعداد ١۴٨٩ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته ٢۴,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٧.۶ درصد کاهش داشته است.

وضعیت صدور پروانه‌ ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمستان ١۴٠٠

به گزارش کارآفرین نیوز، مرکز آمار ایران در گزارشی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در فصل زمستان سال ١۴٠٠ را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در زمستان سال ١۴٠٠ در شهر تهران تعداد ١١۵۴٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٠ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٣.۵ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٨ واحد بوده است.

همچنین، تعداد ١۴٨٩ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در زمستان ١۴٠٠ صادر شده که نسبت به فصل گذشته ٢۴,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٧.۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادر شده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان ١۴٠٠ بالغ ‌بر ٢٢٣۶ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ١٩,۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵.٠ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ١۵٠٢ مترمربع بوده است.

از سویی، در زمستان سال ١۴٠٠ در کل نقاط شهری کشور تعداد ١١۵۴۵٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ٣٩,۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۵.٨ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است.

تعداد ٣۶٩٩٣ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ١۴٠٠ صادر شده که نسبت به فصل گذشته ۴٠,٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٣.۴ درصد کاهش داشته است.

لازم به ذکر است، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان ١۴٠٠ حدود ٢١۵۴٢ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ٣۵,٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٨.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵٨٢ مترمربع بوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =