بررسی‌ها با تطبیق میزان بیکاری و میزان درگیری و نزاع در استان‌های کشور نشان می‌دهد که میان این دو، رابطه مستقیم وجود ندارد و در برخی استان‌ها که کمترین میزان بیکاری وجود داشته، بیشترین میزان نزاع و درگیری شکل گرفته به طوری که افزایش نرخ بیکاری عامل اصلی در افزایش درگیری و نزاع در سال ۱۴۰۰ نبوده است.

رابطه نرخ بیکاری و نزاع در سال ۱۴۰۰

به گزارش کارآفرین نیوز؛ بررسی های کارآفرین نیوز از آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد برخی استان های کشور که کمترین میزان نرخ بیکاری را داشته اند دارای بالاترین رتبه درگیری و نزاع بوده اند.

بررسی رتبه استان ها بر اساس تعداد مراجعه کننده به پزشکی قانونی نسبت به جمعیت، نشان می دهد استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، خراسان شمالی و البرز دارای بالاترین رتبه نزاع و بیشترین مراجعه کننده به پزشکی قانونی نسبت به جمعیت و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی و ایلام دارای پایین ترین رتبه نزاع و کمترین مراجعه کننده به پزشکی قانونی نسبت به جمعیت در سال ۱۴۰۰ بوده اند.

رابطه نرخ بیکاری و نزاع در سال ۱۴۰۰ چیست؟

در عین حال، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ استان های زنجان، خراسان رضوی، مازندران، همدان، سمنان و قزوین دارای کمترین نرخ بیکاری و استان های هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین نرخ بیکاری بوده اند.

بر این اساس، استان های زنجان و همدان که جزو استان های دارای کمترین نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ بوده اند از جمله استان هایی می باشند که دارای بالاترین رتبه نزاع و بیشترین مراجعه کننده به پزشکی قانونی در همین سال بوده اند، این در حالی است که استان های هرمزگان و خوزستان که دارای بالاترین نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ بوده اند دارای پایین ترین رتبه نزاع و کمترین مراجعه کننده به پزشکی قانونی بوده اند.

بررسی نرخ بیکاری استان ها در سال ۱۴۰۰ بیانگر این است که استان های زنجان با ۶.۵ درصد، خراسان رضوی با ۶.۶ درصد، مازندران با ۷ درصد، همدان با ۷.۱ درصد، سمنان با ۷.۱ درصد و قزوین با ۷.۲ درصد، کمترین میزان نرخ بیکاری را داشته اند و استان های هرمزگان با ۱۵.۸ درصد، کرمانشاه با ۱۴.۹ درصد، خوزستان با ۱۲.۶ درصد، لرستان با ۱۲.۵ درصد، آذربایجان غربی با ۱۲.۴ و چهارمحال و بختیاری با ۱۲.۳ درصد، بیشترین میزان نرخ بیکاری را داشته اند.

رابطه نرخ بیکاری و نزاع در سال ۱۴۰۰ چیست؟

تطبیق آمارهای نرخ بیکاری با میزان نزاع ها در استان های کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در استانی مانند هرمزگان که حدود ۲.۵ برابر استانی مانند زنجان دارای بیکاری بوده است، کمترین میزان درگیری و نزاع نسبت به جمعیت وجود داشته است به طوری که این موضوع در سایر استان ها نیز وجود دارد و نمی توان رابطه مستقیمی میان نرخ بیکاری و میزان درگیری و نزاع به دست آورد. در واقع، این بررسی ثابت می کند افزایش نرخ بیکاری عامل اصلی در افزایش درگیری و نزاع در سال ۱۴۰۰ نبوده است.

رابطه نرخ بیکاری و نزاع در سال ۱۴۰۰ چیست؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =