بازنشستگی یعنی توقف فعالیت حرفه‌ای کارگر به دلیل افزایش سن و استفاده از خدمات صندوق‌های بازنشستگی که برای آن باید شرایطی وجود داشته باشد، بر این اساس، قانون تامین اجتماعی شرایطی را لحاظ نموده و تعیین کرده که چه کسانی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

چه کسانی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند؟

به گزارش کارآفرین نیوز؛ بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در همین قانون ، به عبارت دیگر وقتی فرد بیمه شده به سنی که قانونگذار در قانون تامین اجتماعی مشخص کرده است برسد، می تواند با دریافت حکم بازنشستگی از کار دست بکشد و پس از آن از مستمری که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، استفاده کند .

در هر صورت، کارگر زن و مرد پس از ۳۵ سال سابقه، بدون شرایط سنی بازنشسته می شوند و این شخص کارگر است که حق دارد در زمان مقرر، درخواست بازنشستگی خود را ثبت نماید.

اما با توجه به ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما زمانی که کارگر استخدام شده وی، حداقل ۵ سال بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به کار خود ادامه دهد می تواند از سازمان تامین اجتماعی درخواست بازنستگی نماید.

این در حالی است که مردان و زنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می توانند بدون شرط سنی با داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب درخواست بازنشستگی بدهند.

چه کسانی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند؟

همچنین در صورت از کار افتادگی کلی (۶۶ درصد یا بیشتر) مردان و زنان در مشاغل خود، با تایید کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی، بدون احتساب سابقه با شرط اینکه در ۱۰ سال گذشته حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشند که سه ماه آن در سال آخر بوده باشد به عنوان از کارافتاده، بازنشسته می شوند.

تفاوت اصلی ازکارافتادگی و بازنشستگی شرایط سنی افراد است. در حالت از کارافتادگی، شرط سنی ملاک نیست و افراد بیمه شده در هر سنی می توانند بدین منظور درخواست خود را ارائه دهند.

سن مردان برای بازنشستگی، در مشاغل معمول ۶۰ سال تمام با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کاری می باشد (با دریافت حقوق کامل) و در صورتی که مردان دارای ۱۰ سال سابقه کار باشند و ۶۰ سال سن داشته باشند می توانند بازنشسته شوند. (با دریافت حقوق ۱۰ روزه)

در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال نیز با پرداخت مابه التفاوت کسری بیمه خود تا سقف ۱۰ سال به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی می توانند بازنشسته شوند.

مردانی که معلول هستند با داشتن ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه کاری می توانند بازنشسته تامین اجتماعی شوند. در صورتی که مردان سابقه جانبازی یا اسارت داشته باشند بدون داشتن شرط سنی، بعد از ۲۰ سال سابقه کاری، بازنشسته خواهند شد.

همچنین سن بازنشستگی برای زنان در مشاغل معمول ۵۵ سال تمام با داشتن ۲۰ سال سابقه کاری می باشد.(با دریافت حقوق کامل)

چه کسانی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند؟

در صورتی که زنان دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و دارای ۵۵ سال سن باشند می توانند بازنشسته شوند.(با دریافت حقوق ۱۰ روز) و در صورتی که سابقه کمتر از ۱۰ سال داشته باشند می توانند با پرداخت مابه التفاوت کسری بیمه خود تا سقف ۱۰ سال به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته شوند.

علاوه بر اینها، زنانی که دارای ۴۵ سال سن می باشند و متقاضی بازنشستگی هستند می توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه کاری، بازنشسته شوند و زنانی که مشمول قانون کار هستند می توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن با دریافت حقوق ۲۰ روزه بازنشسته شوند.

اگر زنی بخشی از شغل اش سخت و زیان آور باشد (با ضریب ۱.۵) و بخش دیگر عادی (با ضریب ۱) در این صورت، اگر مجموع سابقه بیمه پردازی وی ۳۰ سال شود و دارای ۴۵ سال باشد می تواند بازنشسته شود.

همچنین زنانی که مشمول قانون کار هستند و ۲۵ سال سابقه کار دارند و دارای ۵۰ سال سن هستند می توانند با دریافت حقوق ۲۵ روزه بازنشسته شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =