قانون برای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور برخی ملاحظات را در نظر گرفته تا آسیب‌های ناشی از کار در این مشاغل را کاهش دهد، بر این اساس، ساعات کاری این مشاغل و همچنین بازنشستگی آنها با کارهای عادی متفاوت است.

قانون درباره مشاغل سخت و زیان‌آور چه می‌گوید؟

به گزارش کارآفرین نیوز؛ مشاغل سخت و زیان آور به کارهایی گفته شده که در آن عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی محیط کار استاندارد نیست و کارگر در اثر اشتغال تحت تنش های جسمی و روحی که منجر به بروز بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن می شود، قرار می گیرد.

در قانون کار برای مشاغل سخت و زیان آور، ضمن ذکر برخی خصوصیات، ملاحظاتی تعریف شده است تا کارگران شاغل در این نوع مشاغل آسیب های کمتری ببینند.

طبق ماده ۵۲ قانون کار، ساعت کاری در مشاغل سخت و زیان آور نباید از ۶ ساعت در روز (۳۶ ساعت در هفته) تجاوز کند. هدف از این کار حمایت از سلامت کارگر در طول اشتغال است.

همچنین بر اساس ماده ۶۱ قانون کار، اضافه کاری در این مشاغل ممنوع است و مرخصی سالیانه در نظر گرفته شده برای مشاغل سخت و زیان آور، پنج هفته است. بهتر است استفاده از مرخصی در دو نوبت و در پایان هر شش ماه یک بار حتی الامکان صورت بگیرد.

علاوه بر اینها، براساس ماده ۷۵ قانون کار، اشتغال در کارهای سخت و زیان آور برای زنان ممنوع است و طبق ماده ۸۳ قانون کار، ارجاع کارهای سخت و زیان آور به نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ممنوع است.

چنانچه کارگر در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد، به ازای هر سال که حق بیمه خود را پرداخت می کند، یک و نیم سال سابقه بیمه برای وی در نظر گرفته می شود و در صورتی که کارگر هم در مشاغل سخت و زیان آور و هم در مشاغل عادی کار کرده باشد، به ازای هر سال کار سخت، ۱.۵ سال برای وی درنظر گرفته می شود.

قانون درباره مشاغل سخت و زیان‌آور چه می‌گوید؟

در این مشاغل کارفرما موظف است که علاوه بر ۲۳ درصد حق بیمه مشاغل عادی، ۴ درصد حق بیمه اضافی برای این مشاغل پرداخت نماید، بنابراین سهم کارفرما در این مشاغل ۲۷ درصد است.

در مشاغل سخت و زیان آور، مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد، کارگران چنانچه حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، بدون در نظر گرفتن شرط سنی می توانند درخواست خود را به اداره کار و امور اجتماعی استان ها مطرح کنند تا در کمیته های استانی بررسی گردد.

چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت، ایام زیر قرار بگیرد منجر به زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت نمی شوند:

دوران خدمت سربازی به شرطی که بیمه شده حداکثر تا دو ماه بعد از خدمت به کار سابق خود برگردد یا مشغول به کار در مشاغل سخت دیگری شود.

ایام خدمت در جبهه

ایامی که کارگاه به طور موقت بر اثر عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و... تعطیل می شود و این تعطیلی از اراده کارفرما و کارگر خارج باشد.

ایام استفاده از بیمه بیکاری (در صورتی که بیمه شده بلافاصله بعد از اتمام این دوران مشغول به کار در مشاغل سخت شود)

دوران اسارت سیاسی به گونه ای که بیمه شده بعنوان آزاده شناخته شود

همچنین موارد زیر اگر در فواصل کارهای سخت و زیان آور قرار بگیرند باعث تناوب در شغل شده و توالی اشتغال از بین می رود:

بیکاری بدون دریافت بیمه بیکاری

بیمه اختیاری

اشتغال در حرفه و مشاغل آزاد

استفاده از مرخصی بدون حقوق

اخراج، بازخرید و استعفا

غیبت غیرموجه بیشتر از ده روز که منجر به اخراج موقت یا دائم شود

اشتغال در کارهای عادی

قانون درباره مشاغل سخت و زیان‌آور چه می‌گوید؟

برخی مشاغل سخت بطور صریح در قانون ذکر شده است، در غیر این صورت، مسئولیت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ گونه بند یا تبصره‌ای در قانون کار و تامین اجتماعی مبنی بر اضافه کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور یا حتی مشاغل عادی قید نشده است و در قانون آورده شده که هرگونه اضافه کاری باید مبتنی بر توافق میان کارگر و کارفرما باشد و کارگر مجبور به اضافه‌کاری نیست.

شرایط بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور

الف) شرایط بازنشستگی برای مردان

داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه (سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در یک و نیم ) + سابقه کار عادی

داشتن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه (سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در یک و نیم) + سابقه کار عادی

داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان

داشتن ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه (سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در یک و نیم) + سابقه کار عادی

داشتن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه (سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در یک و نیم) + سابقه کار عادی

داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن که با ۲۰ روز حقوق بازنشسته می شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =