ضریب جینی خانوارهای کل کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۰,۳۹۳۸ است که در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده است.

کاهش ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ۰,۳۹ در سال ۱۴۰۰

به گزارش کارآفرین نیوز، داده های مرکز آمار نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰,۳۹۳۸ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۸ کاهش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۷۵۷ و ۰.۳۵۹۴ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۷۸ و ۰.۰۰۰۴ افزایش نشان می‌دهد.

در این سال در کل کشور، سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۵,۸۸ و ۴۶.۷۰ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین به ترتیب ۱۳,۴۶، ۷.۹۴ و ۴.۲۴ است. شاخص پالما به ۱.۸۷ و شاخص تیل به ۰.۲۶۰۲ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۳۱۲ است.

در مناطق شهری نیز سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶,۴۶ و ۴۵.۳۴ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت به ترتیب ۱۱,۵۴، ۷.۰۲ و ۳.۹۱ است. شاخص پالما ۱.۷۰ و شاخص تیل ۰.۲۳۶۴ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۱۰۰ است.

در مناطق روستایی، سهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶,۷۴ و ۴۳.۹۶ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰,۷۶، ۶.۵۲ و ۳.۶۴ است.

شاخص پالما ۱,۵۷ و شاخص تیل در ۰.۲۱۶۴ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۹۴۲ است.

لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰,۲۷۲۹) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۹۲۹) مشاهده می‌شود. همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان بوشهر (۰,۲۵۹۳) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان خراسان جنوبی (۰.۳۶۳۳) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =