در سال ۱۴۰۰، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۶ درصد بوده در حالی که در بخش خدمات مثبت ۶.۵ درصد و در بخش صنعت و معدن ۳.۳ درصد، رشد محاسبه شده است. هر چند عوامل بیرونی مانند خشکسالی زمینه رشد منفی را ایجاد نموده، اما کشاورزی ایران، مشکلات و مسائل زیربنایی و اساسی دارد که برای تکمیل زنجیره امنیت غذایی باید به آنها توجه شود.

۱۰ مسئله اصلی کشاورزی ایران

به گزارش کارآفرین نیوز؛ عمده ترین مسائل بخش کشاورزی ایران را می توان این موارد دهگانه دانست.

۱- مهم ترین مسئله کشاورزی ایران، کوچک مقیاس بودن مزارع کشاورزی است، مزارع ژاپنی ها برای هر بهره بردار حدود ۲ هکتار و در آمریکا برای هر بهره بردار ۲۰۰ هکتار است، لذا با توجه به شرایط موجود، در این خصوص الگوی قابل استفاده برای ایران باید ژاپن باشد، نه آمریکا و اروپا.

۲- قرار گرفتن بخش قابل توجهی از مزارع و زمین های کشاورزی در دامنه کوه ها و جاهایی که شیب زیادی در زمین وجود دارد، این مسأله به شدت با زمین های کشاورزی ژاپن مشابهت دارد، نه با آمریکا که همه زمین های کشاورزی در دشت قرار دارند. با این چارچوب امکان استفاده از کشاورزی مکانیزه و ماشین آلات کشاورزی سخت تر شده و بهره وری استفاده از مکانیزاسیون را کاهش داده و هزینه های آن را افزایش می دهد.

۳- در بخش کشاورزی ایران تعداد زیاد نیروی کار قابل استفاده در روستاها است و نرخ بالای بیکاری در روستاها وجود دارد در حالی که در کشورهای اروپایی مسئله کمبود نیروی کار است.

۱۰ مسئله اصلی کشاورزی ایران

۴- کم بودن میزان دستمزد کشاورزان و کارگران در بخش کشاورزی ناشی از کم بودن بهره وری در این بخش، هم فرصت است و هم تهدید. این موضوع در کنار کاهش هزینه های تولید در روستا، عامل اصلی فقر و کم بودن توان مهارتی و کاری همین نیروهای کار است.

۵- عدم تنوع مهارت و عقب بودن سطح و عمق مهارت کشاورزان نسبت به وضعیت مهارت های مورد نیاز در بخش کشاورزی در جهان توسط بهره برداران.

۶- عدم مدیریت و مهارت مناسب برای استفاده از منابع آب در دسترس و نداشتن مکانیزم قیمت گذاری و بودجه بندی داوطلبانه آب.

۷- نداشتن برنامه تنوع کشت مناسب وعدم تشخیص صحیح و مناسب زمان تولید محصولات متفاوت با توجه بازارپذیری این محصولات.

۸- مسئله اساسی دیگر این است که کشاورزی ایران شایستگی رقابتی قدرتمندی نسبت به سایر کشورها و بازارهای بین المللی ندارد که بر اساس آن شایستگی خاص، زمینه تشکیل یک هسته مقاوم و تاثیرگذار با اثرات پیشین و پسین بالا را برای توسعه بخش کشاورزی طراحی کرد.

۹- عدم تامین مناسب نهاده ها، دخالت در امور متفاوت از جمله قیمت گذاری یا تبعیض در ارائه خدمات، تسهیلات و نهاده ها یا خرید تضمینی محصولات، باعث شده تا کشاورزان به جای رفتن به دنبال کشاورزی صحیح و توانمند، بیشتر وقت خود را به دنبال رانت، وام، فرصتجویی و... صرف کنند.

۱۰ مسئله اصلی کشاورزی ایران

۱۰- وجود الگوهای نامناسبی از سرمایه گذاری در شهرها یا فعالیت های غیرمرتبط با بخش کشاورزی که باعث شده است منایع مالی حاصل از بخش کشاورزی در بخش های دیگری در شهرها مصرف شود یا منابع حاصل از این بخش در بخش هایی غیر از بخش کشاورزی و با ارتباط بسیار کم با این بخش مصرف شوند. این موضوع باعث شده تا بخش کشاورزی نتواند منابع مالی مناسب تولیدی خود را جذب کند و سایر منابع تزریقی از طرف دولت نیز نتواند به صورت کامل در بخش کشاورزی مصرف شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =