در حالی‌که جمعیت ایران در سال ۱۴۰۱ برابر ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این میزان در سال ۱۴۱۵ به حدود ۹۱.۵ میلیون نفر خواهد رسید، به طوری که از فاصله میان تعداد مردان و زنان کاسته خواهد شد.

تغییر ترکیب جمعیت کشور با افزایش تعداد زنان و شهرنشینی

به گزارش کارآفرین نیوز؛ آمارهای مرکز آمار ایران حاکی است که در بازه زمانی ۲۰ ساله از ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ بیش از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد بطوریکه این میزان افزایش از امسال تا سال ۱۴۱۵ حدود ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر خواهد بود.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار نفر از جمعیت را مردان و ۴۱ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، این ترکیب در سال ۱۴۱۵ با ۴۵ میلیون و ۹۲۸ هزار نفر مرد و ۴۵ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر زن خواهد بود، بر این اساس، در حالیکه در سال جاری تعداد مردان ۸۴۶ هزار نفر بیش از تعداد زنان است در سال ۱۴۱۵ این اختلاف در تعداد، به نصف کاهش خواهد یافت و به ۴۱۰ هزار نفر خواهد رسید، جالب این است که در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد مردان یک میلیون و ۲۷ هزار نفر بیش از زنان بوده است لذا ترکیب جمعیتی به سمت افزایش تعداد زنان پیش می رود.

تغییر ترکیب جمعیت کشور با افزایش تعداد زنان و شهرنشینی

همچنین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۴ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر در نقاط شهری و تعداد ۲۰ میلیون و ۴۵ هزار نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند و در سال ۱۴۱۵ برآوردها نشان می دهد تعداد ۷۳ میلیون و ۲۴۳ هزار نفر در نقاط شهری و ۱۸ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در نقاط روستایی زندگی خواهند کرد بطوریکه در همان حال که بیش از ۸.۵ میلیون نفر شهرنشین به جمعیت کشور اضافه می شود تعداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت روستانشین کاسته خواهد شد. علاوه بر این، ترکیب جمعیتی زنان و مردان، هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی از لحاظ تعداد به یکدیگر نزدیک خواهند شد و از فاصله تعداد میان مردان و زنان کم خواهد شد.

پیش بینی جمعیت کشور همچنین نشان می دهد در ۵ سال آینده تا سال ۱۴۰۶ حدود سه میلیون نفر و در ۱۰ سال آینده تا سال ۱۴۱۱ حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =