مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰.۴ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۶۲.۱ درصد)، ٢١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم تولیدکننده بخش معدن کاهش یافت

به گزارش کارآفرین نیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ برابر ۱۱۵۵.۱ برآورد شده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ٢.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۴ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان امسال نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۰- درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۷.۴ درصد)، ۹.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل قبل از آن، ٢.٠ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٣.٠ درصد مربوط به گروه سایر است و گروه کانه های فلزی و زغال سنگ به ترتیب با تورم منفی، ٣.٧- و ۳.۶- درصد مواجه بوده اند.

در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۴ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۲۷.۴ درصد)، ۱۴.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

بر این مبنا، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۹.۸ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۸.۶ درصد مربوط به گروه کانه های فلزی است.

در فصل تابستان سال جاری، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰.۴ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۶۲.۱ درصد)، ٢١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سایر معادن با ۵۶.۹ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه کانه های فلزی با ۳۸.۴ درصد است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =