موسسه غیردولتی «کانسرن ورلدواید» طی گزارش رسمی اعلام کرد که رتبه ایران در مقابله با سوءتغذیه، بین کشورهای جهان، ۲۹ و بهتر از ۹۶ کشور از جمله عربستان و عمان است.

برچسب‌ها