با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.karafarinnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.karafarinnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
کارآفرینی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/60
کارآفرینی > با کارآفرینان https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/102
کارآفرینی > مدرسه کارآفرینی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/99
کارآفرینی > کارآفرینی اجتماعی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/101
اقتصاد ایران https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/3
اقتصاد ایران > بورس https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/78
اقتصاد ایران > کار و اشتغال https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/70
اقتصاد ایران > نفت و انرژی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/71
اقتصاد ایران > صمت https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/69
اقتصاد ایران > راه و شهرسازی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/84
اقتصاد ایران > کشاورزی https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/88
علم و فناوری https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/100
علم و فناوری > دانش بنیان https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/76
علم و فناوری > استارتاپ https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/77
علم و فناوری > فناوری https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/82
علم و فناوری > ارتباطات https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/89
اقتصاد کلان https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/15
اقتصاد دیجیتال https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/57
اقتصاد دیجیتال > بانکداری الکترونیک https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/73
اقتصاد دیجیتال > فین تک https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/74
اقتصاد دیجیتال > رمز ارز https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/90
پرونده‌های خبری https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/98
چندرسانه‌ای https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/61
چندرسانه‌ای > اینفوگرافیک https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/97
چندرسانه‌ای > فیلم https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/65
چندرسانه‌ای > عکس https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/66
بانک و بیمه https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/85
اقتصاد بین‌الملل https://www.karafarinnews.ir/rss/tp/95