• آسیب دیدگاه‌های سنتی به شرکت‌های دانش‌بنیان

    آسیب دیدگاه‌های سنتی به شرکت‌های دانش‌بنیان

    عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ظرفیت‌های موجود در راستای تولید ماشین‌آلات در کشور هستند، گفت: همچنان در بدنه دولت همان دیدگاه‌های سنتی نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که برای آنها مشکل‌ساز شده است.

سایر اخبار