• چرا بورس سرخ پوش شد؟

    چرا بورس سرخ پوش شد؟

    ۱۶ ماه از شروع ریزش بازار سهام از قله دو میلیون و بازگشت به عقب می‌گذرد، با این حال روند بازار حکایت از این دارد که تحت تاثیر عواملی چون نتیجه مذاکرات و بسته‌های حمایتی ده گانه دولت، می‌توان به سبزپوشی بورس امیدوار بود.

سایر اخبار

پربازدیدترین بورس