• رشد اقتصادی چین کاهشی شد

    رشد اقتصادی چین کاهشی شد

    رشد اقتصادی چین نسبت به فصل قبل به میزان قابل توجهی کمتر شده به گونه ای که رشد اقتصادی آن ۴.۹ درصد شد که در مقایسه با فصل قبل ۳ درصد کمتر شده است.

سایر اخبار