موفق ترین زنان کارآفرین جهان

موفق ترین زنان کارآفرین جهان

مهم نیست شما کجای دنیا زندگی می کنید؛ هنگامی که شما در جایگاه یک زن به دنبال موفقیت باشید با موانعی بسیار بیشتر از مردان با آن روبرو می شود. موانعی که در فرهنگ و کشور های مختلف با یکدیگر فرق دارند اما گذر از این محدودیت ها و حرکت به سمت موفقیت نیازمند اراده و پشتکار فراوان است. زندگی موفق ترین زنان کارآفرین جهان، حاوی درس های آموزنده ای است که در هموار کردن مسیر موفقیت شما، نقش بسزایی خواهد داشت.

اخبار پرونده

برچسب‌ها